Αρχική Blog Σελίδα 147
Σας κάνουμε γνωστό ότι στις συντάξεις του δημοσίου δεν έγινε κράτηση για έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011 το έτος 2012 (η κράτηση αυτή άρχισε να γίνεται με την κράτηση Απριλίου 2013)Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που αναφέρεται στα τρίμηνα ενημερωτικά σημειώματα  προβλέπετε από τον ν. 3865/2010 και δεν είναι η ίδια με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του ν....
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 20...: Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσετε να διαβάσετε τη "Βεβαίωση Συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2012", που μα...
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΤ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α/Τ.Ε.Α.E.X. - Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.ΘΕΜΑ: «MHNΙΑΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΥΠΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ Τ.Ε.Α.Ε.Χ./Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.  ΚΑΙ  Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π. / Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. »1.    Σας ενημερώνουμε ότι το ΔΣ του ΤΕΑΠΑΣΑ εναρμονιζόμενο με τις ρυθμίσεις του αρθρ. 57 του Ν. 4144/13 (ΦΕΚ 88 Α΄), αποφάσισε με την υπ’ αριθ. 19.24 από 25-4-2013 Απόφαση – Πρακτικό (ΑΔΑ: ΒΕΝΤΟΡΡΞ-ΡΤ0), ότι από τον μήνα Ιούλιο του 2013, οι Τομείς ΤΕΑΥΑΠ...
Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους ότι  μέχρι την 31/10/2013 θα πρέπει να κάνουν απογραφή (θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας)  προσκομίζοντας στα ΚΕΠ από ώρες 08.30 έως 13.00 τα κάτωθι δικαιολογητικά:1) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ2) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ3) Φ/ΦΟ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (IBAN)4) ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣΑφορά όλους τους άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους του Δημοσίου.         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ...
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: Παρακράτηση Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης για το 20...: Ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες προκειμένου να μπορέσετε να διαβάσετε τη "Βεβαίωση Συντάξεων που καταβλήθηκαν το 2012", που μα...