ΑΙΤΗΣΗ για διακοπή της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.)
ΕΔΩ download

                              ΑΙΤΗΣΗ

 

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
(Ε.Α.Σ.)
                                                                                                                                                   ΠΡΟΣ:
 Τον ΕΦΚΑ- Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
Γενική Δ/νση Συντάξεων Δημόσιου Τομέα 
Τμήμα Γ΄: Διενέργειας Μεταβολών Στρ/κών Συντάξεων
 Κάνιγγος 29 -Τ.Θ. 1116-101 10 ΑΘΗΝΑ
Όνομα: ………………………………………………………………….
Επώνυμο: ……………………………………………………………….
Πατρώνυμο:………………………………………………..
Βαθμός αποστρατείας:…………………………………………….ε.α
Βαθμός  αποδοχών Συνταξιοδότησης:……………………………………………ε.α
Αριθμός Συνταξιοδοτικού Μητρώου EΦΚΑ- ΓΛΚ: ……………………… 
Αριθμός  AMKA:……………………………………………………………
Kάτοικος:…………………..οδός…………………………αριθμός……… ΤΚ: ……………….
ΑΔΤ……,…………………………που εκδόθηκε την……………………………από το…… ……..…..……………ΑΦΜ…………………………………ΔΟΥ……………………………
ΤΗΛ.-Σταθερό:…………………………………………………………………………………
Κινητό:…………………………………………………………………………………………
Στις 26/5/2015 με την υπ’ αριθ. 244/2017  απόφασή της  η Ολομέλεια του Ε.Σ, η οποία δημοσιεύτηκε την 10/2/2017, έκρινε ως αντίθετη  με το Σύνταγμα, την παρακράτηση από τις συντάξιμες αποδοχές της  Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβλήθηκε με τους  ν. 3863/10, 3865/10, 3986/11, 4002/11,στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και των «ειδικών μισθολογίων», δηλαδή σε δικαστικούς λειτουργούς, ενστόλους (στρατιωτικούς, αστυνομικούς, λιμενικούς, πυροσβέστες), διπλωμάτες,  πανεπιστημιακούς, ιατρούς ΕΣΥ.
Κατόπιν  των ανωτέρω παρακαλώ όπως  προβείτε στις αναγκαίες  ενέργειες για την άμεση  διακοπή από τη μηναία σύνταξή μου, της παρακράτησης της  Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (άρθ.11 Ν.3865/2010, όπως ισχύει) – και της επιπλέον Εισφοράς άρθ.2 παρ.14 εδ.α Ν. 4002/2011 (διαγράφεται αναλόγως)  από 10/2/2017, ημερομηνία δημοσίευσης της υπ’ αριθμ. 244/2017 Αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς και της αναδρομικής επιστροφής όλων των αντισυνταγματικώς παρακρατηθέντων ποσών υπέρ Ε.Α.Σ από ημερομηνίας εφαρμογής των ανωτέρω νόμων ή από  της συνταξιοδότησής μου (για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά την εφαρμογή των ανωτέρω νόμων) .
……………………………………………..
(Τόπος –Ημερομηνία)   
Ο Αιτών