Επικοινωνία

Οιπατήστε ΕΔΩ Σύνδεσμοι και τα μέλη τους μπορούν να επικοινωνούν με την  Τοπική Διοίκηση χρησιμοποιώντας το e-mail της (apostratoi.sa.magnesia@gmail.com) ή το e-mail (info@sasamagnesia.gr) για προτάσεις, προβολή θεμάτων ή δραστηριοτήτων τους στην ιστοσελίδα, ενημερώσεις και άλλα θέματα που αφορούν ή ενδιαφέρουν τους συναδέλφους.
Η διεύθυνση είναι 28ης Οκτωβρίου 179  Βόλος τηλ. και fax: 2421023058.

Ώρες επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των Συναδέλφων 10:00-12:00 Δευτέρα έως Παρασκευή.