Σύνδεσμοι Ελληνικές Ιστοσελίδες

Ελληνικές Ιστοσελίδες

  – Βουλή των Ελλήνωνhttp://www.hellenicparliament.gr

Ελληνική Κυβέρνησηhttp://www.government.gr

Γραφείο Πρωθυπουργούhttp://www.primeminister.gr

 Υπουργεία

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμωνhttp://www.minagric.gr

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισηςhttp://www.ypakp.gr

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτωνhttp://www.ministryofjustice.gr

Υπουργείο Εθνικής Άμυναςhttp://www.mod.mil.gr

Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτωνhttp://www.ypepth.gr

Υπουργείο Εξωτερικώνhttp://www.mfa.gr

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης http://www.ypes.gr

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίαςhttp://www.yen.gr

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύωνhttp://www.yme.gr

Υπουργείο Οικονομικώνhttp://www.mnec.gr

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγήςhttp://www.ypeka.gr

Υπουργείο Πολιτισμού & Τουρισμουhttp://www.yppo.gr

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτηhttp://www.yptp.gr/

Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύηςhttp://www.mohaw.gr/

 Φορείς του Δημοσίου – Ανεξάρτητες Αρχές – Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

 

http://www.dpa.gr/– Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

http://www.gss.gov.gr– Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας –
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης
http://www.minpress.gr

Γενική Γραμματεία `Ερευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.gsrt.gr

Γενική Γραμματεία Καταναλωτήhttp://www.efpolis.gr

– Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς

-Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας

http://www.neagenia.gr

http://www.gscp.gr 

– Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτωνhttp://www.gsis.gov.gr

Γενικό Λογιστήριο του Κράτουςhttp://www.mof-glk.gr

 Εθνικό Δίκτυο `Ερευνας και Τεχνολογίαςhttp://www.grnet.gr

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα  Ναρκωτικάhttp://www.ektepn.gr/

Εθνικό Τυπογραφείοhttp://www.et.gr

 Οργανισμός κατά των ναρκωτικών(ΟΚΑΝΑ) http://www.okana.gr

– Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων

– Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

http://www.kethea.gr

http://www.kep.gov.gr

– Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού

 http://www.sae.gr

– Συνήγορος του Πολίτηhttp://www.synigoros.gr

 Ένοπλες Δυνάμεις-Σώματα Ασφαλείας

– Ελληνικός Στρατόςhttp://www.army.gr/– Πολεμικό Ναυτικόhttp://www.hellenicnavy.gr/

Πολεμική Αεροπορία  http://www.haf.gr/el/default.asp

– Λιμενικό Σώμαhttp://egov.yen.gr/

 Συνδικαλιστικοί φορείς – Ενώσεις Αστυνομικών- Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας
(Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)
http://www.poaxia.gr/

– Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων
(Π.Ο.ΑΣ.Υ.)
http://www.poasy.gr/

– Σωματείο Ειδικών Φρουρών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής
(Σ.Ε.Φ.E.Α.Α.)

http://www.sefeaa.gr/

– Διεθνής Ένωση Αστυνομικών (Ελληνικό Εθνικό Τμήμα)http://www.ipa-gr.org/

Ιστοσελίδες του εξωτερικού

 Διεθνείς Οργανισμοί

– ΝΑΤΟ

http://www.nato.int/

– Ο.Η.Ε.

http://www.un.org/

– UNESCO

http://www.unesco.org/

– UNICEF

http://www.unicef.org

– Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. (UNHCR)

http://www.unhcr.ch/

 Ευρωπαϊκή Ένωση- Ευρωπαϊκή Ένωση

http://europa.eu/.

– Συμβούλιο της Ευρώπης

http://www.coe.int/

– Eurojust

http://www.eurojust.europa.eu/

– Europol

 

http://www.europol.europa.eu

 

– Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_el.html

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA)

http://www.emcdda.eu.int/

– Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισμό και τη Ξενοφοβία (EUMC)

http://europa.eu/legislation_summaries/other/c10411_el.htm

– Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EUR-OP)

http://publications.eu.int/

 Υπηρεσίες και Οργανισμοί Εφαρμογής του Νόμου- Interpol

http://www.interpol.int/

– Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος (UNODC)

http://www.unodc.org/
unodc/index.html

 

– Διεθνές Πληροφοριακό Δίκτυο για το Ξέπλυμα Χρήματος (IMoLIN)

 

http://www.imolin.org/
imolin/index.html

 

– Διεθνές Συμβούλιο για τον Έλεγχο Ναρκωτικών (INCB)

 

http://www.incb.org/
incb/index.html

 

– Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην  Ευρώπη (OSCE)http://www.osce.org/

 

– Ομάδα Οικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα Χρήματος (FATF)

 

http://www.fatf-gafi.org

 

– Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών (FBI-ΗΠΑ)http://www.fbi.gov/

 

– Παγκόσμιος Οργανισμός Τελωνείων (WCO)

 

http://www.wcoomd.org/
ie/En/en.html

 

– Πρωτοβουλία Νοτιοανατολικής Ευρωπαϊκής Συνεργασίας  (SECI Center – Βουκουρέστι)

 

http://www.secicenter.org/