Παρασκευή, 24 Μαΐου, 2024
27 C
Volos
More
  ΑρχικήΑΠΟΨΕΙΣΑναδρομικά ΕΑΣ: Ενημέρωση για όσους ξόδεψαν χρήμα & χρόνο σε δικηγόρους και...

  Αναδρομικά ΕΑΣ: Ενημέρωση για όσους ξόδεψαν χρήμα & χρόνο σε δικηγόρους και αγωγές

  Published on

  Γράφει ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Σμχος (ε.α)
  ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Ν.3865/10 ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛ/ΓΥΗΣ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ (Ε.Α.Σ) ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 244/17 ΤΗΣ Ολ. Ε.Σ_- ΤΟΥ Α΄ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΤΟΥ Ε.Σ – 504/21 ΤΗΣ Ολ. Ε.Σ

   Ο πρώτος νόμος 3865/2010 των μνημονίων παρουσιάζει ιδιαιτερότητα συγκριτικά με τους άλλους Ν.2024/11, Ν.4051/12, Ν.4093/12 οι οποίοι αναφέρονται σε μειώσεις των συντάξεων , ενώ αυτός είναι νόμος κράτησης που ονομάστηκε Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) υπέρ του Α.Κ.Α.ΓΕ (Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών), γνωστό ως ο ¨κουμπαράς¨ των ταμείων που σπάει μόνο όποτε υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας. Όλοι οι νόμοι των μνημονίων κηρύχθηκαν αντισυνταγματικοί από την ελληνική δικαιοσύνη (Ολ. Ε.Σ και Ολ. Σ.τ.Ε) πλην του Ν.3847/10 λόγω της δημοσιονομικής κρίσης της χώρας.
  Η Διοίκηση του κράτους αναγκάστηκε, σύμφωνα με το Σύνταγμα άρθρα 26 παρ.3,95 παρ.5 να συμμορφωθεί προς τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, ψήφιζε νόμους και αποκαθιστούσε μερικώς τα προβλήματα των αποστράτων ,όπως με τον Ν.4307/14 επανέφερε τις συντάξεις στο 50%του 2010.Τελικά για να λυθούν οι εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη, που προκάλεσαν οι νόμοι των μνημονίων , στο υπουργείο οικονομικών σκέφτηκαν να τους καταργήσουν και σκαρίφησαν ένα νέο τρόπο υπολογισμού συντάξεων (εθνική συν ανταποδοτική). 
  Το νέο τρόπο υπολογισμού τον επέβαλαν με το………Ν.4387/2016 και στη πλειονότητα οι νέες συντάξεις ήταν μικρότερες. Η Διοίκηση έδειξε τη ¨γενναιοδωρία¨ της και διατήρησε τις συντάξεις στα παλαιά επίπεδα μετά την εφαρμογή των νόμων των μνημονίων, με το τέχνασμα της μη αποδεκτής προσωπικής διαφοράς που τις καθήλωνε , αφού οποιαδήποτε αύξηση στο μέλλον θα συμψηφιζόταν με αυτή. .
   Στο Μηνιαίο Ενημερωτικό Σημείωμα Πληρωμής Σύνταξης του Ν.4387/16 έχουν καταργηθεί όλοι οι νόμοι των μνημονίων των μειώσεων της σύνταξης πλην του Ν3865/2010, ο οποίος χαρακτηρίστηκε νόμος κράτησης-εισφοράς και όχι μείωσης.
  ΄Ειδήμονες΄ της Διοίκησης η εισφορά είναι ανταποδοτική σε αυτόν που την καταβάλει!!! Αυτός ο νόμος των μνημονίων είναι ο επαχθέστερος όλων γι αυτό και θα αναφερθούμε ειδικότερα σε αυτόν που επηρεάζει κυρίως τους αποστράτους , διότι επιβάλλεται σε συνταξιούχους με μικτή σύνταξη σε όλο το ποσό από 1.400,00 € και άνω με κλιμακούμενους συντελεστές από 3% έως 14% με βήμα 300,00€, 1.400,00€ έως 1.700,00€ 3% κ.ο.κ .
  Αυτός ο νόμος ο πλέον αντισυνταγματικός, έτσι αποφάνθηκε η δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα. Πολλές οι αποφάσεις της δικαιοσύνης , θα περιοριστώ τουλάχιστον σε τρείς που αποδεικνύουν χωρίς καμιά αμφιβολία την αντισυνταγματικότητά του, αλλά η Διοίκηση κωφεύει.
  Χρονολογικά έχουν ως εξής:
        α) Η Ολομέλεια του Ε.Σ σε πέντε συνεχείς συνεδριάσεις εκδίκασε την από 10-9-14 αγωγή συνταξιούχου σε πρότυπη δίκη και αποφάνθηκε με την απόφαση 244/8-2-17 ότι : «Oι διατάξεις αυτές στο μέτρο που αφορούν συνταξιούχους του Δημοσίου ΑΝΤΙΚΕΙΝΤΑΙ στα άρθρα 4 παρ. 1 και 5, 22 παρ.5 και 25 παρ.1 και 4 του Συντάγματος και στις από αυτά απορρέουσες αρχές σύμφωνα με το σκεπτικό και παραπέμπει την αγωγή προς εκδίκαση στο ΙΙ τμήμα του Ε.Σ». Είμαι πεπεισμένος ότι τι ΙΙ Τμήμα του Ε.Σ συμφώνησε με την Ολομέλεια και το Ελληνικό Δημόσιο κατέβαλε νομιμοτόκως στον ενάγοντα το ποσό των 21.9–.– € που του παρακρατήθηκε για το χρονικό διάστημα από 10-9-12 έως 10-9-14.
  Τέλος διατάσσεται η αναδρομική επιστροφή σε όσους είχαν προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, ενώ με πλειοψηφία 15 έναντι 12 κρίθηκε για τους λοιπούς να ισχύει από δημ/σεως. 
            β) Πολλοί συνταξιούχοι ,καθ υπόδειξη του Γ.Λ.Κ σε εφαρμογή του Π.Δ 69/2007 τους πρότεινε να προσφύγουν σε ένδικα μέσα κατά του Ν.3865/10 παρακράτηση Ε.Α.Σ , προσέφυγαν με ΕΝΣΤΑΣΗ στο Α’ Κλιμάκιο του Ε.Σ.
  Ο Πρόεδρος του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ μετά την απόφαση 244/17 τις ομαδοποίησε ανά 30 άτομα, διότι αφορούσε το ίδιο αντικείμενο, και εκδίκασε τις ενστάσεις . Στο πνεύμα της Ολ. του Ε.Σ εξέδωσε εκατοντάδες αποφάσεις με τις οποίες :
  «ΔΕΧΕΤΑΙ τις κρινόμενες ενστάσεις και ΑΚΥΡΩΝΕΙ τις Δ.Υ/05/08/2010 πράξεις του Δ/ντου της 46ης Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων του Γ.Λ.Κ .
  Παρά την παρέλευση τεσσάρων και πλέον ετών , απόφαση 151/3-4-2017 ουδεμία ενημέρωση για την τύχη των αποφάσεων υπάρχει. Τέλος με την απόφαση 25/2019 το τριμελές Συμβούλιο συμμόρφωσης απέρριψε ως αναρμόδιο για τον έλεγχο συμμόρφωσης της Διοίκησης για πράξεις του Α’ Κλιμακίου του Ε.Σ και εισηγείται την προσβολή με έφεση ενώπιον του Ι Τμήματος του Δικαστηρίου σύμφωνα με την ΦΓ8/15686/8-7-2002. .
           γ) Τέλος δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στις 26-3-2021 η απόφαση 504/2021 του Προέδρου του Ε.Σ Κλιμακίου Ενημέρωσης . Η Ολ. του Ε.Σ συνεδρίασε για να αποφανθεί σε ομαδική αγωγή της από 27-12-2017 αναφορικά με την αντίθεση στο Σύνταγμα , αφ ενός των διατάξεων του Ν. 4387/16 με τις οποίες υπήχθησαν οι στρατιωτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι στο ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αφετέρου με την παρακράτηση από την σύνταξή τους της Ε.Α.Σ του Ν. 3865/10.
  Η Ολ. του Ε.Σ με την απόφαση 504/21 αποφαίνεται ως Συνταγματικώς ανεκτή, η ένταξη των συνταξιούχων του δημόσιου και στρατιωτικών στον Ε.Φ.Κ.Α Ν.4387/16. Η παρακράτηση της Ε.Α.Σ από τις συντάξεις έως 31-12-2018 εξακολουθεί και με την υπαγωγή στον Ε.Φ.Κ.Α να παραβιάζει τα άρθρα 4 παρ. 1και 5, και 25 παρ. 4 του Συντάγματος περί ισότητας και αναλογικότητας.
  Απέχει να αποφανθεί ,κατά τα αναφερόμενα στη σκέψη 64 , ερωτήματος της ορθής εφαρμογής από το Τμήμα των κριθέντων με την Ελ. Ε.Σ Ολομέλεια 244/17 και της συμβατότητας της εισφοράς αυτής με υπέρ νομοθετικής ισχύος κανόνες για το χρονικό διάστημα από 1-1-2019.
  Η αγωγή, κατά τα λοιπά ,παραπέμπεται στο ΙΙΙ Τμήμα του Ε.Σ._ _
   Η Εκτέλεση των αποφάσεων της δικαιοσύνης πηγάζει από το Σύνταγμα του Ελληνικού Κράτους που αναθεωρήθηκε με ψήφισμα στις 6 Απριλίου 2001 το οποίο διακελεύει:
           1. Στο άρθρο 26παρ. 3, η δικαστική λειτουργία ασκείται από τη δικαιοσύνη , οι αποφάσεις της εκτελούνται στο όνομα του ελληνικού λαού.
           2. Στο άρθρο 95 παρ.5 , η Διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο , όπως ο νόμος ορίζει.
         3. Στην ακροτελεύτια διάταξη 120 παρ.2 αναφέρει . Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση ΟΛΩΝ των Ελλήνων.
   _Εμείς που υπηρετήσαμε το Δημόσιο από δύσκολα μετερίζια οι απόστρατοι των Ε.Δ νοιώθουμε μεγάλη πικρία κα είμαστε αγανακτισμένοι. 
  Ακολουθήσαμε τις νόμιμες υποδείξεις της Διοίκησης , εφαρμόσαμε το άρθρο 67παρ.4 του Π.Δ 69/2007 και προσφύγαμε στη Δικαιοσύνη .
  Η Δικαιοσύνη μετά από αγώνες (ταλαιπωρίες και έξοδα) οκτώ ετών 2011_2018 μας δικαίωσε ,όμως χωρίς αντίκρισμα. 
  Κάνουμε έκκληση προς τους Αρμοδίους να εφαρμόσουν τους κανόνες δικαίου όπως αρμόζει σε μια δημοκρατική χώρα της Ε.Ε Ίδωμεν .
  Πηγές . Αποφάσεις του Ε.Σ
  _ Σύνταγμα

   

  ΠΗΓΗ. http://aeroporiapostratos

  Latest articles

  Εκδρομή Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, Μπουργκάς, Βάρνα.

  Με την εκδήλωση συμμετοχής καταβάλλεται το ποσό των 100€ κατά άτομο και η...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού

  Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Βασίλειου Κορλού, συνταξιούχου αστυνομικού,...

  Συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

  Η Π.Ο.Α.Σ.Α. συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων της Αττικής που θα λάβει χώρα...

  More like this

  Εκδρομή Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, Μπουργκάς, Βάρνα.

  Με την εκδήλωση συμμετοχής καταβάλλεται το ποσό των 100€ κατά άτομο και η...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού

  Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Βασίλειου Κορλού, συνταξιούχου αστυνομικού,...