ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

1.     Ανακοινώνεται ότι το πρόγραμμα Κοινωνικών Παροχών της  Τράπεζας Πειραιώς προς τους μετοχομερισματούχους του Ταμείου υλοποιείται με την υπογραφή συμφωνητικού μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου το οποίο ανανεώνεται ανά πενταετία.

2.     Μετά τη λήξη του τελευταίου συμφωνητικού που αφορούσε την πενταετία 2015-2019 η Τράπεζα Πειραιώς δεν προσήλθε για την ανανέωσή του ούτε μας ενημέρωσε για την πρόθεσή της για τη συνέχιση ή μη του υπόψη προγράμματος.

3.     Κατόπιν των παραπάνω αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο υπόψη πρόγραμμα.

Ταξίαρχος (Ο) Αθανάσιος Δημητριάδης

Γενικός Διευθυντής