Το Δ.Σ. του Συνδέσμου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Ν. Μαγνησίας έλαβε  απόφαση για συμμόρφωση στα μέτρα  που λαμβάνονται από την Κεντρική Κυβέρνηση, των συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του,
κατόπιν των ανωτέρω:
1. Σας γνωρίζουμε ότι η επικοινωνία με την γραμματεία του γραφείου μας θα γίνεται  μόνο με e-mail, το σταθερό τηλέφωνο δεν λειτουργεί, για άμεση επικοινωνία μόνο στα κινητά τηλέφωνα του Προέδρου και του Γραμματέα.
2. Τα ανωτέρω ισχύουν έως την 31/3/2020
3. Σε περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν τα μέτρα τότε θα παραταθεί και το κλείσιμο του γραφείου
Περάστε το μήνυμα σε όλους  ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ .
το
Δ.Σ