Ενημέρωση από Πανελλήνιο Σύλογο Αποστράτων ΕΜΘ (ΠΣΑΕΜΘ) και EAAN (eaan.gr)
Δείτε παρακάτω την απάντηση του ΓΛΚ, σε επιστολή / ερώτηση του Συντονιστικού που δημοσιεύτηκε την 151217:
Απαντώντας στο με αριθμό πρωτ. 332/15-12-2017 έγγραφό σας, σας πληροφορούμε τα εξής:

α) σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 2 του ν. 45012017, ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1-1-2012 έως 30-6-2016, και υπολογίστηκαν επί του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής παροχής, χωρίς την αφαίρεση των ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπές των συντάξεων βάσει των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012, επιστρέφονται άτοκα στους δικαιούχους.
β) Σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη δεν αφαιρέθηκαν οι κρατήσεις των ν. 3865/2010 και 3986/2011, που αφορούν την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ).
γ) αναφορικά με την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την αντισυνταγματικότητα της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων ( ΕΑΣ ), αναμένουμε την απόφαση ειδικού δικαστηρίου στο οποίο έχει προσφύγει το Ελληνικό Δημόσιο.
Δείτε και το σχετικό έγγραφο: (κλικ στην παρακάτω φωτό για μεγέθυνση)

 

Σχετική μας ανάρτηση ΕΔΩ.
πηγη: staratalogia