Κάνουμε γνωστό στους συναδέλφους ότι  μέχρι την 31/10/2013 θα πρέπει να κάνουν απογραφή (θεώρηση βιβλιαρίων ασθενείας)  προσκομίζοντας στα ΚΕΠ από ώρες 08.30 έως 13.00 τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
2) ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
3) Φ/ΦΟ 1ης ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ (IBAN)
4) ΤΡΙΜΗΝΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Αφορά όλους τους άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένους του Δημοσίου.

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος                              ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αθανάσιος

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΑ ΤΕΚΝΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΦΑΝΑ ΤΕΚΝΑ – ΧΗΡΕΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΖΟΝΤΑ ΤΕΚΝΑ 18-26 ΕΤΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΖΥΓΟ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΕΚΝΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ