Σας κάνουμε γνωστό ότι στις συντάξεις του δημοσίου δεν έγινε κράτηση για έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011 το έτος 2012 (η κράτηση αυτή άρχισε να γίνεται με την κράτηση Απριλίου 2013)
Η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που αναφέρεται στα τρίμηνα ενημερωτικά σημειώματα  προβλέπετε από τον ν. 3865/2010 και δεν είναι η ίδια με την έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του ν. 3986/2011.

           Ο Πρόεδρος                                                Ο Γεν. Γραμματέας
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Γεώργιος                          ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Αθανάσιος