Κοινοποιούμε Δελτίο Τύπου και Υπόμνημα που επιδώσαμε στον Υπουργό  Προστασίας του Πολίτη, κατά την σύσκεψη με φορείς στο Ηράκλειο.
Το υπόμνημα αφορά τον επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων, με παράβλεψη εκ μέρους του Υπουργείου οικονομικών των Αποφάσεων ΣΤΕ.
Το ίδιο υπόμνημα θα επιδοθεί από το Δ.Σ. του Σωματείου μας ,στους Τοπικούς Βουλευτές και τα Κόμματα, ώστε να έρθει το θέμα στη Βουλή (Όπως κάναμε σε όλες τις περιπτώσεις που θίγονταν δικαιώματά μας).