Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
15.1 C
Volos
More
  ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΔιπλά αναδρομικά για 125.000 Απόστρατους. Όλες οι λεπτομέρειες με ΠΙΝΑΚΑ

  Διπλά αναδρομικά για 125.000 Απόστρατους. Όλες οι λεπτομέρειες με ΠΙΝΑΚΑ

  Published on

  ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΩΝ 
  Διπλά αναδρομικά έρχο­νται με δικαστική από­φαση αλλά και εξαιτίας παράνομων μειώσεων στις συντάξεις γήρατος αλλά και χηρείας 125.000 αποστράτων με δύο τρόπους:

  1. Επιστροφές έως 1.800 ευρώ διεκδικούνται με αιτήσεις από όσους διαπιστώσουν ότι οι μειώ­σεις του ν. 4093/2012 επιβάλλονται παρανόμως σε άθροισμα συντάξε­ων που δεν έχει λάβει υπόψη τις μειώσεις επιμέρους συντάξεων και βοηθημάτων από τα Μετοχικά τους Ταμεία (Στρατού, Αεροπορίας, Ναυ­τικού και ΤΕΑΠΑΣΑ).
  2. Επιστροφές από 2.665 ευρώ έως και 12.805 ευρώ δικαιούνται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας (ΣτΕ), η οποία μάλιστα επιβάλλεται στην κυβέρνηση να την εφαρμόσει εντός 8 μηνών, ώστε οι συντάξεις τους να επανέλθουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012 και να επιστραφούν οι περικοπές που έγιναν από την αναπροσαρμογή μισθών των εν ενεργεία στρατιωτικών (Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας) από την ημερομηνία αυτή και εντεύθεν.
  Τα ποσά για τις μεν παράνομες μει­ώσεις θα επιστραφούν αναγκαστικά από τη στιγμή που διαπιστωθεί ότι οι μειώσεις του ν. 4093/2012 εξακολουθούν και επιβάλλονται στο ίδιο άθροισμα συντάξεων που ελάμβαναν τα ανωτέρω πρόσωπα το 2013, ενώ θα έπρεπε να γίνει επανυπολογισμός των εν λόγω περικοπών βάσει του νέου αθροίσματος συντάξεων που προέκυψε μετά το 2013 από τα «ψα­λίδια» που είχαν στα επιμέρους συνταξιοδοτικά βοηθήματα-επιδόματα που λαμβάνουν από τα Μετοχικά τους Ταμεία και το ΤΕΑΠΑΣΑ, εφό­σον πρόκειται για απόστρατους της ΕΛ.ΑΣ.
  Για να διεκδικήσουν όμως επιστρο­φή θα πρέπει να προηγηθεί αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με την οποία να ζητούν να τους παρασχεθεί η πλήρης ανάλυση των πο­σών σύνταξης και βοηθημάτων που λαμβάνονται υπόψη για τις μειώσεις του ν. 4093/2012.
  Τα Ταμεία δεν έχουν προσαρμόσει τα ποσά αυτά και όπως αποδεικνύεται σε συντάξεις πολιτικών συνταξι­ούχων του Δημοσίου, αλλά και του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ και άλλων φορέων, οι μειώσεις επιβάλλονται στο παλιό άθροισμα συντάξεων και όχι στο νέο που έχει προκύψει μετά τις πε­ρικοπές επικουρικών συντάξεων και μερισμάτων.
  Η αλήθεια λοιπόν για το αν οι περικοπές του νόμου 4093/20123, εφαρμόζονται στα σημερινά πράγμα­τι καταβαλλόμενα ποσά συντάξεων και αθροίσματος συντάξεων θα βγει μόνον εφόσον το απαιτήσουν οι συνταξιούχοι με αίτηση για την πλήρη ανάλυση του ποσού των συντάξεων και των μειώσεων που τους αναλο­γούν με το ν. 4093/2012.
  Η μεγαλύτερη παρτίδα των ανα­δρομικών όμως, που είναι και πιο σίγουρη, έρχεται από τις αποφάσεις του ΣτΕ, που πλέον «διατάσσει» την κυβέρνηση και το υπουργείο Οικο­νομικών να επιστρέψει και στους συνταξιούχους, αλλά και στους εν ενεργεία στρατιωτικούς, τις περικο­πές που είχαν μετά τον Αύγουστο του 2012 στις αποδοχές τους με την αναπροσαρμογή (μείωση) των αποδοχών τους που προβλέφθηκε πάλι στο νόμο 4093/2012, αλλά σε άλλο άρθρο ανεξάρτητο από τις περικοπές συντάξεων.
  Το 50% από αυτές τις μειώσεις επεστράφηκε με το νόμο 4307/2014 επί κυβέρνησης Ν.Δ. Όμως το υπό­λοιπο 50% των περικοπών δεν έχει δοθεί παρότι το ΣτΕ το έχει επιδικά­σει υπέρ συνταξιούχων και εν ενεργεία στρατιωτικών.
  Μάλιστα στην τελευταία του συ­νεδρίαση το ανώτατο δικαστήριο επαναβεβαιώνει την απόφασή του και δίνει διορία 8 μηνών, δηλαδή έως το τέλος του 2018, να βρει τρόπο ώστε οι αποδοχές τους να επανέλ­θουν στα επίπεδα του Αυγούστου του 2012, ακυρώνοντας στην πράξη τις περικοπές που υπέστησαν λόγω διαφορετικού μισθολογίου. Προσοχή: Σε περίπτωση που η από­φαση του ΣτΕ υλοποιηθεί, όπως ήδη εξετάζεται από το υπουργείο Οικονο­μικών, δεν θα σταματήσουν να επιβάλλονται οι μνημονιακές περικοπές συντάξεων. Για να μην είναι όμως πα­ράνομες, αυτές οι μνημονιακές μει­ώσεις, ιδίως του ν. 4093, θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν τα πραγματικά ποσά και όχι εικονικά.
  ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΑΝΑ ΒΑΘΜΟ 
  Οι αυξήσεις συντάξεων για τους 125.000 απόστρατους που προ­έρχονται από την εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ ξεκινούν από 41 ευρώ και φτάνουν στα 197 ευρώ (καθαρά προ φόρου).
  Τα ποσά αυτά θα πρέπει να πιστωθούν στις μηνιαίες τους αποδοχές από τη στιγμή που θα γίνει εκτελε­στή η απόφαση.
  Πέραν αυτών όμως, το μεγάλο «πακέτο» αναδρομικών και ο πονοκέφαλος για το πώς θα δοθούν προέρχεται από τις αναδρομικές αυξήσεις που εκτείνονται στο διά­στημα 2012-2017, δηλαδή για 65 μήνες που μετρούνται μέχρι τώρα.
  Τα αναδρομικά ανάλογα με το βαθμό αποστρατείας ξεκινούν από 2.665 ευρώ (καθαρά προ φόρου) για τον απόστρατο Λοχαγό (και ομόβαθμους σε ΓΕΑ, ΓΕΝ, ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. και Π.Σ.) και φτάνουν έως και 12.805 ευρώ (καθαρά προ φόρου) για τους απόστρατους με βαθμό Α/ΓΕΕΘΑ και αντιστοίχων σε ΓΕΑ, ΓΕΝ. ΕΛ.ΑΣ., Λ.Σ. και Π.Σ.
  Ο πίνακας με τα αναδρομικά που αποκαλύπτει σήμερα το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» αφορά θητεία 35ετίας και είναι βασισμένος σε επίσημα στοιχεία με αποδοχές αποστράτων από το ΓΛΚ όπως αυ­τές είχαν διαμορφωθεί μετά την επιστροφή της πρώτης δόσης ανα­δρομικών από το 50% της μείωσης και ακολούθως, όπως θα πρέπει να διαμορφωθούν από τη στιγμή που το ΣτΕ επιδίκασε την επιστροφή και του υπόλοιπου 50% της μείωσης (β’ δόση αναδρομικών).
  Τι λέει η απόφαση και ποια είναι τα ποσά 
  Η τριμελής Επιτροπή Συμμόρ­φωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας εξέδωσε τις υπ’ αριθμ. 3 και 4/2018 αποφάσεις της στις οποίες αναφέρει ότι σύμφωνα με το άρθρο 95 παράγραφος 5 του Συντάγματος η Πολιτεία πρέπει να συμμορφώνεται άμεσα και πλήρως προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και «δεν δύναται να αδρανεί επικαλούμενη λόγους οι οποίοι δεν εδράζονται σε συνταγματικές διατάξεις, διότι άλλως αναιρείται ο σκοπός της θεσπίσεως της διατάξεως του άρθρου 95 παρ. 5 του Συντάγματος». Οι σύμβουλοι Επικρατείας υπογραμμίζουν ακόμη ότι, όπως προκύπτει, η διοίκηση, παρά την παρέλευση χρονικού διαστήματος μείζονος του έτους από τη δημοσίευση των τελευταί­ων αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ (13.5.2016). «σε ουδεμία ενέργεια προς υλοποίησή της προέβη».
  Η αναπροσαρμογή συντάξεων θα πρέπει να είναι άμεση, ενώ η επιστροφή των αναδρομικών θα πρέπει να καταλαμβάνει 65 μή­νες, ήτοι από 1ης/8/2012 έως και 31/12/2017, και να δοθεί και σε μηνιαίες δόσεις.
  Τυχόν μη εκτέλεση της απόφασης μέσα στους επόμενους 8 μήνες, επισείει πρόστιμο στο υπουργείο Οικο­νομικών, ενώ οι ανάγοντες, δηλαδή οι Ενώσεις των Αποστράτων, έχουν δικαίωμα βάσει του ν. 3068/2002 και του Π.Δ. 61/2004 να φτάσουν έως και στην κατάσχεση περιουσι­ακών στοιχείων του κράτους έναντι των ποσών που δικαιούνται.
  Η απόφαση της Επιτροπής του ΣτΕ σημαίνει ότι οι απόστρατοι, ανάλογα με το βαθμό, θα πρέπει να λάβουν τις παρακάτω αυξήσεις και τα αναδρομικά:
  ► Με βαθμό Α/ΓΕΕΘΑ (και αντι­στοίχων σε Αεροπορία, Ναυτικό, Αστυνομία Λιμενικό Σώμα και Πυ­ροσβεστική). αύξηση περίπου 197 ευρώ το μήνα, και αναδρομικά 12.805 ευρώ.
  ► Με βαθμό ΓΕΣ (και αντιστοίχων σε Αεροπορία, Ναυτικό, Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα και Πυροσβεστική), αύξηση 112 ευρώ και αναδρομικά 7.280 ευρώ.
  ► Με βαθμό Αντιστρατήγου (και αντιστοίχων σε Αεροπορία, Ναυτι­κό. Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα και Πυροσβεστική), αύξηση 77 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 5.005 ευρώ
  ► Με βαθμό Υποστρατήγου και Ταξίαρχου (και αντιστοίχων σε Αεροπορία, Ναυτικό. Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα και Πυροσβεστική), αύξηση 71 ευρώ και αναδρομικά 4.615 ευρώ.
  ► Με βαθμό Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων σε Αεροπορία, Ναυτι­κό. Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα και Πυροσβεστική), αύξηση 54 ευρώ το μήνα και αναδρομικά 3.510 ευρώ.
  Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
  Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Οικονομικών, που πήρε και σχετική πρόταση από το υπουργείο Άμυνας αλλά και από Ενώσεις Αποστράτων, σχεδιάζει, αντί να καταβάλει τη δεύτερη δόση στους απόστρατους, να προχωρή­σει σε συμψηφισμό με τις μειώσεις που θα έρθουν τον Δεκέμβριο του 2018!
  Για παράδειγμα, στρατιωτικός που θα πρέπει να λάβει τη β’ δόση αναδρομικών από την επιστροφή του υπολοίπου 50% της περικο­πής, με αύξηση σύνταξης κατά 125 ευρώ και με αναδρομικά 8.125 ευρώ, εξετάζεται να πάρει το ποσό αυτό με συμψηφισμό της μείωσης που θα έχει τον Δεκέμβριο του 2018 λόγω επανυπολογισμού, ώστε για όσο διάστημα έχει λαμβάνειν αναδρομικά, να έχει και αναλόγως μικρότερη ή και καθόλου μείωση σύνταξης.

   

  ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ-kkatikos@e-typos.com
  (ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ-05/03/2018 – [Μετατροπή σε κείμενο: staratalogia.blogspot.gr])

  Latest articles

  Ετήσια κοπή Βασιλόπιτας

  Πρόσκληση των μελών μας στην Κοπή Βασιλόπιτας του συνδέσμου μας στο εστιατόριο ΕΡΓΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ...

  Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ίδρυσης και Λειτουργίας του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων...

  Καταβολή Μερίσματος Ιανουαρίου 2024

  Σας γνωρίζουμε ότι η ημερομηνία καταβολής του μερίσματος μηνός Ιανουαρίου 2024 θα είναι η...

  More like this

  Ετήσια κοπή Βασιλόπιτας

  Πρόσκληση των μελών μας στην Κοπή Βασιλόπιτας του συνδέσμου μας στο εστιατόριο ΕΡΓΩΝ ΓΕΥΣΕΙΣ...

  Ε.Λ.Α.Π.Ο.Α.Σ.Α. Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός Αλληλοβοήθειας ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

  O ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ίδρυσης και Λειτουργίας του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αποστράτων...