ΕΝΦΙΑ: Η αξία των οικοπέδων μειώθηκε αλλά ο φόρος παρέμεινε ο ίδιος

Aθήνα
Μπορεί σε πολλά από τα διορθωμένα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ η αξία των οικοπέδων να μειώθηκε αλλά ο φόρος παρέμεινε ο ίδιος, κάτι που οδήγησε πολλούς φορολογούμενους να μιλούν για νέα λάθος εκκαθάριση.
Είναι πάμπολλες οι περιπτώσεις που αν και η φορολογητέα αξία του οικοπέδου μειώθηκε κατά 30% το τελικό ποσό του ΕΝΦΙΑ δεν άλλαξε. Ωστόσο, δεν πρόκειται για νέος λάθος, αλλά για εξέλιξη που συνδέεται με τη φορολογική ζώνη και τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου. Πιο απλά,  σε αυτές τις περιπτώσεις ακίνητων ο φόρος είναι ο ίδιος, διότι το ακίνητο παρέμεινε στην ίδια φορολογική ζώνη.
Ενδεικτικά αν σε ένα οικόπεδο η αξία του είχε υπολογιστεί αρχικά λάθος με 75 ευρώ το τετραγωνικό και με τη νέα εκκαθάριση επαναπροσδιορίστηκε σε 51 ευρώ το τετραγωνικό, ο φόρος δεν θα αλλάξει.
Υπενθυμίζεται πως ο ΕΝΦΙΑ για τα οικόπεδα υπολογίζεται ως εξής:
Κάθε οικόπεδο εντάσσεται σε φορολογική ζώνη και προσδιορίζεται συντελεστής φόρου με βάση τη μοναδιαία αξία του οικοπέδου, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:
Μοναδιαία αξία (€/μ2)
Φορολογική Ζώνη
Συντελεστής φόρου (€/μ2)
0,01 – 2,00
01
0,003
2,01 – 4,00
02
0,006
4,01 – 6,00
03
0,010
6,01 – 10,00
04
0,015
10,01 – 14,00
05
0,023
14,01 – 20,00
06
0,030
20,01 – 50,00
07
0,060
50,01 – 75,00
08
0,120
75,01 – 100,00
09
0,150
100,01 – 150,00
10
0,200
150,01 – 200,00
11
0,300
200,01 – 300,00
12
0,450
300,01 – 400,00
13
0,600
400,01 – 500,00
14
0,800
500,01 – 600,00
15
1,000
600,01 – 700,00
16
1,300
700,01 – 800,00
17
1,500
800,01 – 900,00
18
1,700
900,01 – 1000,00
19
1,900
1.000,01 – 1.500,00
20
2,500
1.500,01 – 2.000,00
21
3,000
2.000,01 – 3.000,00
22
4,000
3.000,01 – 4.000,00
23
6,000
4.000,01 – 5.000,00
24
7,500
5.000,01+
25
9,000
Η μοναδιαία αξία του οικοπέδου ανά τετραγωνικό μέτρο είναι ο λόγος της φορολογητέας αξίας του οικοπέδου προς τη συνολική επιφάνειά του.
Η φορολογητέα αξία του οικοπέδου ισούται με το γινόμενο του συντελεστή οικοπέδου, της συνολικής τιμής εκκίνησης του οικοπέδου, του συντελεστή πρόσοψης και της επιφάνειας του οικοπέδου.
Τέλος, υπενθυμίζεται πως για τα κενά μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα του 2013, θα ακολουθήσει νέος γύρος εκκαθάρισης έως το τέλος Οκτωβρίου, ενώ οι διορθώσεις σε εκκαθαριστικά όπου υπήρξε λανθασμένη συμπλήρωση του Ε9 από τους φορολογουμένους θα διαρκέσει έως το Δεκέμβριο. Στο Taxis το Ε9 θα ανοίξει για διορθώσεις από τις αρχές Οκτωβρίου και έως τις 30 Νοεμβρίου οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να διορθώσουν, να διαγράψουν ή να συμπληρώσουν τα στοιχεία των ακινήτων τους.
Θανάσης Κουκάκης
Newsroom ΔΟΛ

#sidebar-wrapper, #midsidebar-wrapper, .gapad2, .blog-pager, .post-header-line-1, .post-footer { display:none !important;} #main-wrapper { width:98%!important;} .post { width:98%!important; }