Κυριακή, 23 Ιουνίου, 2024
26.8 C
Volos
More
  ΑρχικήΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΕπανυπολογισμός της Σύνταξης - Ενημερωτικό μηνός Μαρτίου 2020 -ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΦΕΣΕΩΝ

  Επανυπολογισμός της Σύνταξης – Ενημερωτικό μηνός Μαρτίου 2020 -ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ -ΕΦΕΣΕΩΝ

  Published on

  Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4387/2016 έγινε αναπροσαρμογή στις συντάξεις . Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, σας γνωρίζουμε τα εξής μετά από εισήγηση του νομικού μας συμβούλου Νικήτα Ι. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ :

  1. Με το ενημερωτικό συνταξιοδοτικό σημείωμα μηνός Μαρτίου του έτους 2020, που εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α) και που έφερε τον τίτλο « επανυπολογισμός » σύνταξης, μεταβλήθηκε επί τα χείρω το σύνολο των συνταξίμων αποδοχών των στρατιωτικών συνταξιούχων (Στρατιωτικών –Σωμάτων ασφάλειας), κυρίως εκείνων που αποστρατεύτηκαν κατά το χρονικό διάστημα 2008-2016, επανυπολογίζοντας εκ νέου την σύνταξή τους, στην συνέχεια του αρχικού επανυπολογισμού της, μηνός Ιανουαρίου του έτους 2019, βάσει των ίδιων διατάξεων, ήτοι του Ν.4387/2016.
  2. Συγκεκριμένα με την πρώτη ανάγνωση του ενημερωτικού συνταξιοδοτικού σημειώματος μηνός Μαρτίου 20020, διαπιστώνεται η αναγραφή, μειωμένων συνολικών συντάξιμων αποδοχών, σε σχέση με τις συνολικές συντάξιμες αποδοχές, που αναγράφονταν στο ενημερωτικό σημείωμα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 και στα προγενέστερα σημειώματα, ειδικότερα δε διαπιστώνονται μεταξύ αυτών των δύο ενημερωτικών σημειωμάτων αποκλίσεις και μεταβολές στα ποσά, τόσο των συνολικών συνταξίμων αποδοχών, αλλά και στα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξης, στην προσωπική διαφορά και στην εισφορά αλληλεγγύης, και παρά το γεγονός ότι τόσο ο νέος επανυπολογισμός όσον και ο πρώτος, ανέτρεχαν στην ίδια χρονική περίοδο, έχοντας όμως διαφορετικά ποσά συνολικών συνταξίμων αποδοχών, έχοντας την ίδια νομική βάση επανυπολογισμού, τις διατάξεις του Ν.4387/2016, χωρίς να αιτιολογείται ουδόλως το γιατί υπήρξαν αυτές οι διαφοροποιήσεις.
  3. Σχετικό Παράδειγμα :
   Ειδικότερα είμαι Ταξίαρχος ε.α, με συνταξιοδοτικό βαθμό Αρχηγού Στρατιάς, με πραγματική υπηρεσία 33 ετών, 08 μηνών και 08 ημερών και 38 έτη ,08 μήνες και 08 ημέρες συνολικής ασφάλισης, ενώ μέχρι τον Μάρτιο 2020, ελάμβανα συνολικό συντάξιμο μισθό: 3.318,88€.
   1-Εθνική σύνταξη : 384 ευρώ
   2-Ανταποδοτική : 1335,52 ευρώ
   3-Σύνολο : 1719,52 ευρώ
   4-Κράτηση ΕΑΣ : 103,17
   5- Σύνταξη προ φόρου : 1519,37 ευρώ
   6-Προσωπική διαφορά : 68,92 ευρώ,
   από τον μήνα Μάρτιο 2020, o συντάξιμος μισθός μου μειώθηκε, αναιτιολόγητα σε :3081,81€
   1-Εθνική Σύνταξη :384 Ευρώ
   2-Ανταποδοτική Σύνταξη : 1240 Ευρώ
   3- Σύνταξη προ φόρου :1480,88 Ευρώ
   4-Κράτηση ΕΑΣ : 48,72 Ευρώ
   5- Προσωπική διαφορά 107,41 Ευρώ
   6- Πληρωτέα :1343,18 Ευρώ.

  Συγκρίνοντας τα ανωτέρω προκύπτουν οι παρακάτω διαφορές:
  1- Μείωση συνολικών συνταξίμων αποδοχών κατά: 3.318,88€-3081,81€=237,07€.
  2- Αύξηση προσωπικής διαφοράς κατά 38,49 Ευρώ
  3-Μείωση ΕΑΣ κατά 45,80 Ευρώ
  4-Το δε πληρωτέο ποσό παραμένει το ίδιο.

  1. Επειδή οι ως άνω περικοπές, βασίμως πιθανολογείται ότι οφείλονται, στο γεγονός ότι δεν είχαν εφαρμοστεί μέχρι τον Μάρτιο του 2020, από την ασφαλιστική διοίκηση, οι μεταβολές των: Ν.4093/2012 και Ν.4307/2014, ήτοι οι μειώσεις των βασικών μισθών στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, που είχε αντανακλαστικές συνέπειες και μειώσεις και στις αντίστοιχες συντάξεις.
  2. Ειδικότερα οι μειώσεις στα ενημερωτικά αφορούν, κυρίως:
   Α) Όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 01-01-2008 έως τον Ιούλιο του 2012, και
   για τους οποίους ο πρώτος επανυπολογισμός, 01-01-2019, έγινε με βάση
   τις «αυξημένες αποδοχές, χωρίς τις μειώσεις του Ν.4093/2012 ,
   και
   Β )Όσους συνταξιοδοτήθηκαν ,μετά τον Αύγουστο του 2012, οι συντάξεις
   είχαν επαναϋπολογιστεί, πρώτος επανυπολογισμός, 01-01-2019
  3. Όμως επειδή : H Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ’ αριθμ. 1125-1128/2016 αποφάσεις της έκρινε ότι είναι αντισυνταγματική η μερική αποκατάσταση κατά 50% των μισθολογικών περικοπών των στρατιωτικών εν ενεργεία και εν αποστρατεία που έγινε με το Ν.4307/2014, ενώ κρίθηκε ακόμη ότι οι αποδοχές και οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στο προ της 1ης Αυγούστου 2012 καθεστώς, ως περικόπηκαν τότε κατ’ εφαρμογή του N.4093/2012, ειδικότερα: « κρίθηκαν αντισυνταγματικές, καθώς η Πολιτεία με το Ν.4307/2014 προσαρμόστηκε πλημμελώς στις προηγούμενες αποφάσεις του 2014 της Ολομέλειας του Σ.τ.Ε. (2192-2196/2014) και δεν εφάρμοσε τη συνταγματικά προστατευόμενη αρχή της ιδιαίτερης μισθολογικής μεταχείρισης των στρατιωτικών. »
  4. Κατόπιν των ανωτέρω επειδή οι νέες επίδικες μειώσεις των συντάξεων με τον νέο επανυπολογισμό τους, ως προκύπτει από το ενημερωτικό συνταξιοδοτικό σημείωμα μηνός Μαρτίου 2020, είναι παράνομες και αντίθετες τόσον προς το Σύνταγμα συμφώνως με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του ΣΤΕ, που έκρινε αντισυνταγματικές τόσο τις διατάξεις του Ν.4093/2012 όσο και τις διατάξεις του Ν.4307/2014, όσο και προς το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, συνεπάγεται δε ότι ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να διακόψει αυτές άμεσα, και να συνεχίσει να τις καταβάλλει πλήρως.
  5. Προτείνεται ανεπιφύλακτα να υποβληθεί κατ’ αρχήν ΑΙΤΗΣΗ , στον e-ΕΦΚΑ, που θα έχει τον χαρακτήρα ΕΝΣΤΑΣΗΣ , και στην συνέχεια ΕΦΕΣΗ Ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθώς :
    Αφενός μεν μεταβλήθηκε επί τα χείρω η σύνταξη των ανωτέρω, την οποίαν και ο e-ΕΦΚΑ κατέβαλε μειωμένη, ως ανωτέρω, από 01-03-2020, με την έκδοση εκ μέρους του, τού ενημερωτικού συνταξιοδοτικού σημειώματος μηνός Μαρτίου του έτους 2020, χαρακτηρίζοντάς το ως νέο επανυπολογισμό, με βάση το Ν. 4387/2016, (άρθρα 14,7,8,13) με μεταβολή εκείνης της σύνταξης που είχε εκδώσει με τον πρώτο επανυπολογισμό, κατόπιν μεταβολής της αρχικής συνταξιοδοτικής πράξης, την 01-01-2019 με βάση το Ν. 4387/2016, (άρθρα 14,7,8,13),
    Αφετέρου δε καθώς προέβη, o e-ΕΦΚΑ, σε αυτήν την ενέργεια χωρίς προηγουμένως να εκδώσει ως όφειλε, τροποποιητική συνταξιοδοτική πράξη επανυπολογισμού της σύνταξης, κατά παράβαση κάθε έννοιας δικαίου, διαφάνειας και χρηστής Διοίκησης.
  6. Τέλος δε και προκειμένου να λάβει πλήρη γνώση και λεπτομερώς του νέου επανυπολογισμού της σύνταξής του, ο κάθε θιγόμενος απόστρατος , απαιτείται να καταθέσει ΑΙΤΗΣΗ / ΕΝΣΤΑΣΗ την οποία να ζητήσει από τον Σύνδεσμο – Ένωση που είναι εγγεγραμμένος .
  7. Είναι δυνατόν να γίνει και ομαδική ΑΙΤΗΣΗ / ΕΝΣΤΑΣΗ η οποία θα σας αποσταλεί από τον νομικό μας σύμβουλο ΝΙΚΗΤΑ Ι. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ με οδηγίες τις επόμενες ημέρες. .
   Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική ενημέρωση.

  Πηγή. ΠΟΑΑΣΑ

  Latest articles

  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Ο ΗΡΩΝ (κατάστημα Βόλου), ενημερώνει ότι παρέχει πακέτα σε οικιακές παροχές με τις χαμηλότερες...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο απόστρατου αστυνομικού

    Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του θανάτου του Νικολάου Στεφάνου, απόστρατου της...

  Εκδρομή Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, Μπουργκάς, Βάρνα.

  Με την εκδήλωση συμμετοχής καταβάλλεται το ποσό των 100€ κατά άτομο και η...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο συνταξιούχου αστυνομικού

  Θλίψη προκαλεί στην τοπική κοινωνία η είδηση του θανάτου του Βασίλειου Κορλού, συνταξιούχου αστυνομικού,...

  More like this

  ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

  Ο ΗΡΩΝ (κατάστημα Βόλου), ενημερώνει ότι παρέχει πακέτα σε οικιακές παροχές με τις χαμηλότερες...

  Θλίψη στον Βόλο για τον θάνατο απόστρατου αστυνομικού

    Θλίψη στην τοπική κοινωνία προκαλεί η είδηση του θανάτου του Νικολάου Στεφάνου, απόστρατου της...

  Εκδρομή Ανατολική Ρωμυλία, Μαύρη Θάλασσα, Μπουργκάς, Βάρνα.

  Με την εκδήλωση συμμετοχής καταβάλλεται το ποσό των 100€ κατά άτομο και η...