«ΑΝΑΠΟΛΗΣΕΙΣ ΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΧΡΟΝΩΝ»

Στις 22 Ιουνίου 2020 ξαφιάστικα ευχάριστα με μια ηλεκτρονική πρόσκληση που δέχτηκα από τον κ. Στέργιο Παπαιωάννου, ο οποίος μου ανακοίνωνε ότι το Διοικητικό
Συμβούλιο του Ινστιτούτο Ανάπτυξης
Πηλίου,

 

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ