ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ

Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνα : 210-5249884 ΦΑΞ: 210-5228253
                                                                   Αθήνα, 3 Δεκεμβρίου  2020
Αρ. Πρωτ: 5189A
ΘΕΜΑ : Ενημέρωση για κατάθεση Αίτηση ακύρωσης στο Σ.τ.Ε. της Ομοσπονδίας μας .

 Σας γνωρίζουμε ότι η Ομοσπονδία μας , αποφάσισε στο τελευταίο Δ.Σ. της 11 και 12-11-2020 ομόφωνα τα ακόλουθα .
Να αναθέσει στον νομικό της σύμβουλο και μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας Νικήτα ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ την κατάθεση ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ στο Σ.τ.Ε. κατά της ΚΥΑ του Αναπλ. Υπουργού Οικονομικών και Εργασίας , η οποία προσδιορίστηκε να συζητηθεί στις 15-1-2021, και στην οποία δίκη έχουν προσφύγει και άλλες συνταξιουχικές Οργανώσεις του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα .
Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι η ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ κατατέθηκε την  30-11-2020 και είναι η πρώτη φορά  που η Ομοσπονδία μας καταθέτει  αίτηση , ως η μόνη  αντιπροσωπευτική Ομοσπονδία όλων των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας  (  Ελληνικής Αστυνομίας , Πυροσβεστικού  και Λιμενικού Σώματος ) . Η κατατεθείσα ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ αφορά   το σύνολο των μειώσεων του Ν.4093/2012 (μειώσεις στην κύρια και επικουρική σύνταξη,  δώρα και  επιδόματα).
          Ο                                                                                                      Ο
     Γενικός Γραμματέας                                                                         Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                              ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
 Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                                        Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.