Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις , δημόσιες Υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας , προς περιορισμό της διασπόράς του κορωνοϊού COVID-19 – ΠΟΙΝΕΣ
και αφορά
1. Κανόνες λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων ( άρθρο 1).
2.  Κανόνες Λειτουργίας των υπαίθριων αγορών της περ 9 του άρθρου 2 του Ν. 4497/2017 .( άρθρο 2).
3. Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων – Διοικητικά Πρόστιμα . (άρθρο 3)
4. Μέτρα προστασίας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς . (άρθρο 4).
5.Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά οχήματα Δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.)και ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.) με οδηγό ( άρθρο 5).
6.Μέτρα προστασίας σε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ.)οχήματα .(άρθρο 6).
7. Μέγιστος αριθμός επιβατών στις μετακινήσεις με λεωφορεία δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, καθώς και στις σιδηροδρομικές μετακινήσεις. (άρθρο 7).
8. Ειδικά μέτρα προστασίας κατά την μετακίνηση των μαθητών .(άρθρο 8).
9. Μέτρα προστασίας κατά τις αεροπορικές μετακινήσεις .(άρθρο 9).
10.Μέτρα προστασίας στα επιβατηγά και επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία που εκτελούν θαλάσσιες ενδομεταφορές .(άρθρο 10 ).
11.Κανόνες λειτουργίας αρχαιολογικών χώρων , φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού .(άρθρο 11).
12. Παραβάσεις κανόνων λειτουργίας φορέων και ιδιωτικών επιχειρήσεων στον τομέα του πολιτισμού .(άρθρο 12) .
13.Κανόνες λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων και των προβών ζωντανών θεαμάτων , ακροαμάτων , καθώς και μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους αρχαιολογικούς χώρους ( άρθρο 13).
14.Μέτρα προστασίας και κανόνες λειτουργίας σχολών και επιχειρήσεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής .(άρθρο 14 ).
15..Μέτρα προστασίας εντός νοσοκομείων , δημοσίων υπηρεσιών και χώρων συνάθροισης κοινού (άρθρο 15 ).
16.Κανόνες λειτουργίας των αθλητικών και ναυταθλητικών εγκαταστάσεων .(άρθρο 16).
17.Αρμόδιες αρχές ελέγχου και επιβολής κυρώσεων .(άρθρο 17).
18.Διαδικασία ελέγχων – πιστοποίηση παραβάσεων .(άρθρο 18 )
19. Επιβολή προστίμων .(άρθρο 19).
20. Βεβαίωση και είσπραξη προστίμων (άρθρο 20 ).
21. Αρχή ενημέρωσης του κοινού (άρθρο 21).
22. Ισχύς απο 1η Ιουνίου 2020 ( άρθρο 22)
ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ
Ο
Γ.Γ.  ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.