ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54 Τ.Κ. 104 31 ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
 Τηλέφωνο : 210-5249884
                                             Αθήνα , 28 Μαρτίου 2023
                                                     ΠΡΟΣ
                                                                                      ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ
Αριθμ. πρωτ: 7236
ΘΕΜΑ : Κινητοποιήσεις συνταξιούχων

Η ομοσπονδίας μας θα συμμετάσχει στην Παναττική συγκέντρωση των συνταξιούχων , μπροστά στο Υπουργείο εργασίας , που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 4 Απριλίου 2023 και ώρα 10 π.μ.
Θα ακολουθήσει πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου.
Η Ομοσπονδία μας , μαζί με όλους τους συνταξιούχους διεκδικεί :
1. Αυξήσεις σε όλες τις συντάξεις στο ύψος του πληθωρισμού
2. Καταβολή 13ης και 14ης  σύνταξης
3. Άμεση καταβολή των αναδρομικών σε όλους τους συνταξιούχους , δίχως δικαστήρια και προαπαιτούμενα.
4. Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις σε όλους τους συνταξιούχους
5. Οι συντάξεις χηρείας σε καμία περίπτωση να μην είναι κάτω από την εθνικής σύνταξη
Τέλος απαιτούμε να αποδοθούν άμεσα στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις οι παρακρατημένες εισφορές (καταβληθείσες οικειοθελώς από τους συνταξιούχους ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4387/16 άρθρο 102 , όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Νόμου 4611/2019.
Σημειωτέο ότι τα χρήματα αυτά παρακρατούνται  παράνομα από τον Υπουργό Εργασίας και παρά τη ρητή δέσμευση του Πρωθυπουργού , στις 14/10/2022 , ότι αυτά σύντομα θα αποδοθούν στις συνδικαλιστικές οργανώσεις . Δυστυχώς ακόμη περιμένουμε.
Καλούμε όλα τα μέλη των Πρωτοβάθμιων Σωματείων της Αττικής να παραστούν μαζικά στην αποφασισθείσα συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
                                     Για το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α.
                                                  Ο Πρόεδρος
                                    ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος