Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024
26.2 C
Volos
More
  ΑρχικήΜ.Τ.Σ.Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ και ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

  Μέρισμα & ΒΟΕΑ από ΜΤΣ και ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

  Published on

  Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
  Μέχρι και το 2016 για τον υπολογισμό των παροχών των μετοχικών ταμείων στρατού – ναυτικού – αεροπορίας (μέρισμα ΜΤΣ – ΜΤΝ –ΜΤΑ και βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ/Ν/Α), χρησιμοποιούνταν οι μισθολογικοί βαθμοί αποστρατείας, με βάση πίνακες αντιστοιχίας μεταξύ μισθολογικού βαθμού και δικαιούμενου αριθμού μεριδίων.
  Με το νέο μισθολόγιο καταργήθηκαν οι μισθολογικοί βαθμοί και θεσπίστηκαν κλιμάκια βασικού μισθού ανά έτος, οπότε για να υπολογιστούν τα μερίσματα θα έπρεπε να προσαρμοστούν τα δικαιούμενα μερίδια στα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

  Πρόσφατα κατατέθηκε τροπολογία με την οποία θα καθορίζονταν ο τρόπος υπολογισμού μερισμάτων των στρατιωτικών ταμείων μετά την εφαρμογή του νέου μισθολογίου –> Τροπολογία υπ’ αριθ. 1555/85 της 17-4-2018 για ΜΤΣ-ΜΤΝ-ΜΤΑ (απεσύρθη)
  Η τροπολογία τελικά αποσύρθηκε διότι δεν περιλαμβάνονταν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τα ταμεία των Σωμάτων Ασφαλείας.
  Στην ανωτέρω τροπολογία αναφέρεται η αντιστοιχία νέων κλιμακίων μισθοδοσίας και μεριδίων μόνο για το ΜΤΣ και το ΜΤΑ, ενώ με βάση το κείμενο δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος” οι κάτωθι (πιο ευανάγνωστοι) πίνακες:
  α. Στρατός Ξηράς – μερίδια ΜΤΣ & ΕΚΟΕΜΣ –> Μερίδια ΜΤΣ με νέο μισθολόγιο
  Το μέρισμα ΜΤΣ ισχύει και για τους αστυνομικούς προέλευσης τ.Χ/Φ, διότι ασφαλίζονται (και) στο μετοχικό ταμείο στρατού.
  β. Για το Πολεμικό Ναυτικό προβλέπεται ότι το μέρισμα ΜΤΝ θα προσδιορίζεται ανά κατηγορία και ανά κλιμάκιο, αλλά δεν αναφέρονται λεπτομέρειες, ούτε υπάρχουν πίνακες αντιστοιχίας κλιμακίων & μεριδίων. Επίσης δεν αναφέρεται τίποτε για τα μερίδια του βοηθήματος ΕΚΟΕΜΝ με το νέο μισθολόγιο, τα οποία ήταν διαφορετικά από τα μερίδια του μερίσματος ΜΤΝ.
  γ. Πολεμική Αεροπορία – μερίδια ΜΤΑ & ΕΚΟΕΜΑ –> Μερίδια ΜΤΑ με νέο μισθολόγιο

  Β. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΕΛΙΔΩΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
  Τροποποιήθηκαν οι σελίδες σύνταξης ανά υπηρεσία [Σύνταξη ΓΕΣ  ΓΕΑ  τ.ΧΦ] και για διαγραφή μετά την 1-1-2017 τα μερίσματα και το ΒΟΕΑ υπολογίζονται με βάση τους νέους πίνακες, σε σχέση με το κλιμάκιο του βαθμού αποστρατείας και την προέλευση.
  1. Οι ανωτέρω πίνακες καθορίζουν το άρτιο (πλήρες) μέρισμα για 25 έτη μετοχικής σχέσης με το ταμείο. Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότερα ή λιγότερα από 25 έτη το μέρισμα αυξομειώνεται ανάλογα με τα έτη, αλλά με διαφορετικό τρόπο για κάθε ταμείο.
  2. Με το παλιό μισθολόγιο απονέμονταν μέρισμα μεγαλύτερου βαθμού σε σχέση με τον τελευταίο μισθολογικό βαθμό, δηλαδή κάποιος με τελευταίο μισθολογικό βαθμό Λγού έπαιρνε σύνταξη Λοχαγού αλλά μέρισμα Ταγματάρχη. Στην ανωτέρω τροπολογία δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο, οπότε το μέρισμα μετά την 1-1-2017 υπολογίζεται στον τελευταίο διοικητικό βαθμό.
  3. Για τους απόστρατους του ΜΤΣ (με διαγραφή έως 31-12-2016) προστέθηκε αντιστοιχία μεριδίων για βαθμούς Αρχιλοχία & Ταξιάρχου, η οποία δεν υπήρχε πριν. Αυτό σημαίνει ότι όσοι αποστρατεύθηκαν με μισθολογικό βαθμό Συνταγματάρχη και έπαιρναν μέχρι σήμερα μέρισμα Υποστρατήγου (ως μεθεπόμενο βαθμό), το μέρισμα που λαμβάνουν θα μειωθεί σε Ταξιάρχου (επόμενος μισθολογικός βαθμός). Τα εν λόγω καταβαλλόμενα μερίσματα προβλέπεται να αναπροσαρμοστούν από 31-5-2018 (μέρισμα Ιουνίου).
  4. Επί του παρόντος δεν ενημερώθηκε ακόμη η σελίδα [Σύνταξη ΓΕΝ], διότι η διάταξη που αναφέρεται ειδικά στο ΜΤΝ είναι ασαφής χωρίς να παρατίθεται αντιστοιχία κλιμακίων – μεριδίων (όπως γίνεται στο ΜΤΣ και στο ΜΤΑ) και θα ήταν παρακινδυνευμένη οποιαδήποτε ερμηνεία, καθώς θα οδηγούσε σε λανθασμένο υπολογισμό των νέων μερισμάτων και του ΒΟΕΑ.

  Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΟΕΑ
  Με βάση το δικαιούμενο μέρισμα υπολογίζεται και το ΒΟΕΑ που εισπράττουν τα παιδιά σε ηλικία 25 ετών.
  Για να υπολογιστεί οποιοδήποτε ΒΟΕΑ σε περίπτωση που ο γονέας παραμένει εν ενεργεία, αρκεί να συμπληρωθεί η σελίδα σύνταξης με τον διοικητικό βαθμό που (εκτιμάται ότι) θα φέρει ο γονέας κατά την ημερομηνία που το παιδί συμπληρώσει ηλικία 25 ετών.
  Για να μην ενεργοποιηθεί στους εν ενεργεία ο έλεγχος της εφαρμογής για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, στο πεδίο [Αίτηση αποστρατείας] θα πρέπει να εισαχθεί η επιλογή ΟΧΙ, όπως φαίνεται στο σχετικό υπόδειγμα –> Υπόδειγμα ΒΟΕΑ εν ενεργεία

  Δ. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
  Από μία πρόχειρη ανάλυση των νέων μερισμάτων, προκύπτει ότι τα ταμεία προσπάθησαν να διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μεριδίων σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς, όμως φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό για όλες τις περιπτώσεις, διότι δεν υπάρχει απόλυτη αντιστοιχία μεταξύ παλαιών μισθολογικών βαθμών και νέων κλιμακίων.
  Αυτό σημαίνει ότι οι περισσότεροι δικαιούνται περίπου τα ίδια μερίδια (άρα και το ίδιο μέρισμα) όπως και πριν, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου το μέρισμα αυξάνεται ή μειώνεται, όπως έγινε και με τα κλιμάκια του νέου μισθολογίου.

  Προκειμένου να γίνει σύγκριση στο enstoloi.net μεταξύ παλιών και νέων μερισμάτων, θα πρέπει να προσαρμόζονται κατάλληλα οι ημερομηνίες κατάταξης / διαγραφής αλλά και ο (κατηργημένος) μισθολογικός βαθμός.
  Πχ. κάποιος που κατετάγη το 1989 και διαγράφεται το 2018 μπορεί να δει στη σελίδα το μέρισμα μόνο με το νέο μισθολόγιο.
  Εάν θέλει να μάθει (απλά ενημερωτικά) το μέρισμα που ίσχυε με το παλιό μισθολόγιο, πρέπει να εισάγει ως κατάταξη / διαγραφή τα έτη 1987 / 2016 αντίστοιχα (μετατόπιση διαγραφής πριν το 2017) και επίσης να εισάγει το μισθολογικό βαθμό που προβλεπόταν με το παλιό μισθολόγιο κατά τη διαγραφή του.

  Πηγή: enstoloi.net

  Latest articles

  More like this