ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Μενάνδρου 54  Τ.Κ. 104 31,  ΑΘΗΝΑ
Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Μεσογείων 96 Τ.Κ. 115 27 ΑΘΗΝΑ
Ε-mail:poaasa@yαhoo.gr  – Ιστοσελίδα: www.poaasa.gr
Τηλέφωνο : 210-5249884
                                                                                                                                                Αθήνα,  27 Σεπτεμβρίου  2022
Αριθμ. Πρωτ:  6795/5/1
ΘΕΜΑ : Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
Συνάδερφοι , απόστρατοι των Σ.Α. , η Ομοσπονδία σας γνωρίζει ότι η Ε.Α.Α.Σ. (Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού ) κατά τρόπο προκλητικό επιχειρεί τη διάσπαση του Μ.Τ.Σ.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος της Ε.Α.Α.Σ. , ως μέλος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Σ. , κατέθεσε στη συνεδρίαση της 23/9/2022 πρόταση που τορπιλίζει την ενιαία έκφραση του Μ.Τ.Σ. ενεργώντας ως εκπρόσωπος της Ε.Α.Α.Σ.
Η σθεναρή αντίσταση του μέλους του Μ.Τ.Σ. και εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας κ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Γρηγόριου ως και η παρέμβαση του Προέδρου της Π.Ο.Α.Σ.Α. στον Πρόεδρο του Μ.Τ.Σ. κ. ΜΥΤΙΛΗΝΑΚΗ είχε ως αποτέλεσμα την αναβολή συζήτησης της εν λόγω πρότασης , η οποία ήταν αντίθετη με τα συμφέροντα των μερισματούχων και των μετόχων της τέως Χωροφυλακής – Ελληνικής Αστυνομίας.
Παραμένουμε εν εγρηγόρσει  και θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια που αντιβαίνει στα συμφέροντα των μελών μας , διασπά την ενότητα του Μ.Τ.Σ. και φέρνει στην επιφάνεια ενέργειες οι οποίες δε συνάδουν με το πνεύμα της δημιουργίας του Μ.Τ.Σ.
                                                       Με εκτίμηση
     Ο Γενικός Γραμματέας                                                   Ο Πρόεδρος
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς                                 ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ευάγγελος
    Αντιστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.                                     Υποστράτηγος ε.α. ΕΛ.ΑΣ.