Μύλος με το εφάπαξ, Συνθλίβεται στις "μυλόπετρες" αποφάσεων, διατάξεων, ερμηνειών και μιας υπογραφής...

Αφού πέρασαν από τα 40 κύματα οι 2 απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε μέσα από αυτές να λάβει νομική υπόσταση κι εφαρμογή η απόφαση του δ.σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ για τη μορφή και το ύψος χορήγησης του εφάπαξ στους δικαιούχους, τωρινούς και μελλοντικούς, μάλλον θα χρειαστεί να περάσει από … άλλα 80 κύματα μέχρι ν’ αρχίσει να δίδεται! Κι επειδή ακούγονται και είναι όλα αυτά πολύπλοκα ας αρχίσουμε να ξετυλίγουμε  το μπερδεμένο κουβάρι από
την αρχική του άκρη.
Προϋπόθεση για να δοθεί το εφάπαξ ήταν η ψήφιση δύο νομοθετικών ρυθμίσεων. Η πρώτη, ότ μπορεί να χορηγείται σε ένστολους με 35 χρόνια πραγματικής υπηρεσίας με αφετηριακό χρόνο υπολογισμού την ημερομηνία εισαγωγής όπερ κι εγένετο.
Το δεύτερο, η ψήφιση της δεύτερης νομοθετικής ρύθμισης της εξουσοδότησης στον υπουργό δημόσιας τάξης να μετουσιώνει σε Π.Δ. ή σε υπουργικές αποφάσεις τις αποφάσεις του δ.σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, με τις οποίες καθορίζονται οι όροι και οι προϋπόθέσεις χορήγησης στους δικαιούχους. Και αυτή η ρύθμιση ψηφίστηκε, πήρε και αυτή αριθμό ΦΕΚ, η σχετική απόφαση του δ.σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ συγκροτήθηκε σε μορφή Π.Δ. και βρίσκεται στο γραφείο του Δένδια, χωρίς όμως να λαμβάνει υπογραφή ώστε να προωθεί προν τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και προς το εθνικό τυπογραφείο, προκειμένου στη συνέχεια να κοινοποιηθεί στο ΤΕΑΠΑΣΑ και να ξεκινήσει η χορήγηση του εφάπαξ. Αυτά ταγραφειοκρατικά βήματα είναι τα επόμενα των πρώτων 40 κύματα.
Τα άλλα 40 ξεκινούν από αυτό ακριβώς το σημείο, καθώς ο Δένδιας διαπίστωσε ότι στην απόφαση του ΤΕΑΠΑΣΑ γιατο εφάπαξ, δεν υπάρχει η υπογραφή του … κυβερνητικού επιτρόπου όπως τυπκά προβλέπεται κι έτσι, αρνείται να την υπογράψει ώστε να ξεκινήσει ο νέος γύρος περιφοράς.
Τί θα γίνει τώρα λοιπόν είναι το ερώτημα; Θα ζητήσει νέασύγκληση του δ.σ. με τη συμμετοχή του κυβερνητικού επιτρόπου για να είναι όλα νομότυπα, ή θα παραβλέψερι την αβλεψία;
Ζήσε Μάη μου…