Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι:
 • Το σύμπαν μας έχει τουλάχιστον 4 διαστάσεις.
 • Κάθε μορφή μέσα σε αυτό δεν περιορίζεται στο σχήμα της αλλά εκτείνεται  σε όλο το συμπαντικό χώρο και χρόνο.
 • Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο «μέσα» και στο «έξω». Είναι δυο ταυτόσημες έννοιες.
 • Δεν υπάρχει «κενό».
 • Από αυτό που ο ανθρώπινος νους μπορεί να εκλάβει ως «τίποτα» μπορούν να παραχθούν σωματίδια ύλης.
 • Η ταχύτητα του φωτός δεν είναι όριο, αφού υπάρχουν ταχύτητες μεγαλύτερες της. Όμως είναι αδύνατον να γίνουν αντιληπτές από τις ελλιπείς ανθρώπινες αισθήσεις.
 • Έννοιες όπως «παρελθόν», «παρόν», «μέλλον» δεν έχουν κανένα επιστημονικό νόημα. Είναι συμβάσεις κατασκευασμένες από τον ανθρώπινο νου.
 • Το ίδιο ισχύει και για τις έννοιες του «εδώ» και του «τώρα». Το «εδώ» είναι παντού και το «τώρα» είναι χθες και αύριο.
 • Οτιδήποτε αντιλαμβανόμαστε με τις μόλις πέντε αισθήσεις μας είναι ψευδές αφού είναι προσαρμοσμένο στις περιορισμένες δυνατότητες τους.
 • Είναι αδύνατον να αντιληφθούμε πως είναι το σύμπαν στην πραγματικότητα γιατί οι αισθήσεις μας και τα όργανά τους είναι περιορισμένων δυνατοτήτων.
 • Η 4η διάσταση είναι μη αισθητή και μπορεί να περιγραφεί μόνο με μαθηματικές σχέσεις.