Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024
23 C
Volos
More
  ΑρχικήΑΠΟΨΕΙΣΔιάφορα - ενδιαφέρονταΟι υπουργοί πάνε για μπάνια οι στρατιωτικοί στα δικαστήρια εναντίον τους

  Οι υπουργοί πάνε για μπάνια οι στρατιωτικοί στα δικαστήρια εναντίον τους

  Published on

  Οι υπουργοί μπορεί να πάνε για ολιγοήμερα μπάνια και με πρωθυπουργική άδεια αλλά οι στρατιωτικοί που  συμμετέχουν στις Ενώσεις Στρατιωτικών και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία τους δεν πάνε  στις παραλίες. Κι όχι μόνο λόγω έλλειψης χρημάτων.

  Οι στρατιωτικοί λειτουργώντας απολύτως θεσμικά και αξιοποιώντας όλα όσα οι νόμοι της χώρας προβλέπουν ετοιμάζονται για νέο “νομικό κυνηγητό” της κυβέρνησης προκειμένου αν όχι να την υποχρεώσει να εκτελέσει την απόφαση του ΣτΕ όπως είναι υποχρεωμένη ,τουλάχιστον να την αναγκάσει να πει άμεσα τι προτίθεται να κάνει.

  Η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η κυβέρνηση γενικότερα βιάζεται να προλάβει τέτοιες δικαστικές εξελίξεις που αν μη τι άλλο θα προκαλέσουν ακόμη μεγαλύτερο πολιτικό κόστος απ΄ αυτό που ήδη έχει υποστεί στο χώρο των ΕΔ και των σωμάτων ασφαλείας.

  Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών προαναγγέλλει ότι θα προσφύγει άμεσα στο τριμελές αρμόδιο συμβούλιο του ΣτΕ το οποίο με βάση το νόμο θα πρέπει να υποχρεώσει το Δημόσιο να εκτελέσει την απόφαση. Όλα αυτά μετά από τις 20 Αυγούστου ,ημερομηνία που συμπληρώνονται δυο μήνες από την ημέρα που ο υπουργός Οικονομικών έλαβε γνώση της απόφασης με εξώδικο.

  Η κυβέρνηση τρέχει να παρουσιάσει νέο μισθολόγιο μέσα στο Σεπτέμβριο για να αποφύγει τέτοιες “ενοχλητικές εξελίξεις”. Πως θα αποφύγει την εκτέλεση της απόφασης του ΣτΕ με μισθολόγιο που ΔΕΝ θα είναι στα επίπεδα του καλοκαιριού του 2012;

  Οι νομικοί του υπουργείου Οικονομικών έχουν δώσει τη δική τους ερμηνεία στην απόφαση. Υποστηρίζουν ότι η απόφαση αποδέχεται ότι οι στρατιωτικοί δέχτηκαν πολύ μεγαλύτερες μειώσεις από άλλες κατηγορίες και άρα αδικούνται. Δεν δέχονται -άγνωστο το πως και το γιατί- ότι είναι υποχρεωμένοι να επιστρέψουν τους μισθούς στο 2012 αλλά ότι αρκεί μια μικρή “διορθωτική επιστροφή” για να είναι μέσα στο “πνεύμα” της απόφασης.

  Όλα αυτά είναι…δικολαβικές υπεκφυγές και τίποτα παραπάνω. Η ουσία είναι ότι η ταλαιπωρία των στρατιωτικών για ότι δικαιούνται και με τη βούλα θα είναι μακρόχρονη.

  Τι λέει η ΠΟΕΣ σε ανακοίνωσή της:

  “Ακόμη και κατά τη διάρκεια αυτών των καλοκαιρινών μηνών, όπου, κατά τα δημοσιεύματα, οι Υπουργοί φέρεται να λαμβάνουν ολιγοήμερη άδεια για διακοπές, η Ομοσπονδία μας εξακολουθεί να παρακολουθεί το χρόνο συμμόρφωσης του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι της υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώθηκε η υπ΄ αριθμ. οικ. 2/83408/0022/14-11-2012 απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Β’ 3017/14-11-2012), καθ’ ό μέρος αφορούσε στην αναδρομική από 01-8-2012 μείωση των αποδοχών μας, συνεπεία της οποίας υποχρεωθήκαμε να επιστρέψουμε αποδοχές τις οποίες είχαμε εισπράξει, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες, ακύρωση η οποία έλαβε χώρα, καθώς οι διατάξεις των περιπτώσεων 31 – 33 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, με τις οποίες μειώθηκαν οι αποδοχές των εν ενεργεία στρατιωτικών των ενόπλων δυνάμεων και των υπαλλήλων των σωμάτων ασφαλείας, κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές, και ως εκ τούτου ανίσχυρες και μη εφαρμοστέες.

  Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2193/2014 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ δημοσιεύτηκε τη 13-6-2014 και επιδόθηκε, με εξώδικο, στον Υπουργό Οικονομικών την 20-6-2014, ζητώντας την άμεση, πλήρη και ορθή συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου προς αυτήν.

  Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3068/2002 (ΦΕΚ Α΄ 274, «Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Eπικρατείας και άλλες διατάξεις») ορίζεται ότι: «Αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. επιτρέπεται μετά την παρέλευση εξήντα ημερών από την επίδοση της απόφασης στον Υπουργό που είναι αρμόδιος για την πληρωμή ή στον εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ.

  Σύμφωνα, εξάλλου, με το άρθρο 1 του παραπάνω νόμου, ορίζεται ότι: «Το Δημόσιο, οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και για την εκτέλεση των αποφάσεων. Δικαστικές αποφάσεις κατά την έννοια του προηγούμενου εδαφίου είναι όλες οι αποφάσεις των διοικητικών, πολιτικών, ποινικών και ειδικών δικαστηρίων που παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις και τους όρους που κάθε απόφαση τάσσει».

  Σύμφωνα, επίσης, με το άρθρο 3 του αυτού ως άνω νόμου, ορίζεται ότι: «1. Το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο, εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου διαπιστώσει καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλεί την αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση να εκθέσει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Ακολούθως, αν μετά τη σχετική έρευνα, διαγνώσει ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, καλεί την υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που το ίδιο ορίζει και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο. Η προθεσμία αυτή, αν κατά την κρίση του συμβουλίου συντρέχει σπουδαίος λόγος, μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά….. 3. Αν η αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση δεν συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα στην ταχθείσα προθεσμία, το τριμελές συμβούλιο βεβαιώνει τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση και προσδιορίζει ένα χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί στον ενδιαφερόμενο, ως κύρωση για τη μη συμμόρφωση της διοίκησης προς τη δικαστική απόφαση. Κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού αυτού είναι η φύση και η σημασία της διαφοράς για την οποία εκδόθηκε η μη εκτελούμενη απόφαση, οι συνθήκες της μη συμμόρφωσης και οι συνέπειές της για το πρόσωπο του θιγομένου, η χρονική της διάρκεια και ο αποτρεπτικός χαρακτήρας της κύρωσης. Εάν μετά την επιβολή της χρηματικής κύρωσης η διοίκηση εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται προς τη δικαστική απόφαση, μπορεί μετά από επανάληψη της οριζόμενης στο άρθρο αυτό διαδικασίας να επιβληθεί από το τριμελές συμβούλιο και νέα χρηματική κύρωση…..».

  Σύμφωνα, τέλος, με το άρθρο 2 του παραπάνω νόμου, ορίζεται ότι: «1. Η αρμοδιότητα για τη λήψη των προβλεπόμενων στο άρθρο 3 μέτρων για τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις ανατίθεται σε τριμελές συμβούλιο: ….. β) του Συμβουλίου της Επικρατείας, αν πρόκειται για αποφάσεις του δικαστηρίου αυτού, ……2. Το τριμελές συμβούλιο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο του οικείου Δικαστηρίου και δύο μέλη του. Ειδικώς για το Συμβούλιο της Επικρατείας, το τριμελές συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο του αρμοδίου καθ’ ύλην Τμήματος, ένα σύμβουλο και τον εισηγητή….. ».

  Τις αμέσως επόμενες ημέρες θα σας γνωσθούν οι επόμενες ενέργειες της Ομοσπονδίας, προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα των μελών των Περιφερειακών Ενώσεων Στρατιωτικών – μελών της, στις οποίες σας καλούμε να εγγραφείτε”.
  http://www.onalert.gr

  Αναρτήθηκε από politikanet

  #sidebar-wrapper, #midsidebar-wrapper, .gapad2, .blog-pager, .post-header-line-1, .post-footer { display:none !important;} #main-wrapper { width:98%!important;} .post { width:98%!important; }

  Latest articles

  Συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

  Η Π.Ο.Α.Σ.Α. συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων της Αττικής που θα λάβει χώρα...

  Απεβίωσε συνταξιούχος Βολιώτης αστυνομικός

  Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο συνταξιούχος αστυνομικός Αθανάσιος Γεωργούλας. Η κηδεία του θα...

  “Εφυγε” αιφνίδια 73χρονος απόστρατος αστυνομικός

  Ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως έφυγε από τη ζωή ένας 73χρονος – ενώ...

  More like this

  Συμμετοχή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας

  Η Π.Ο.Α.Σ.Α. συμμετέχει στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των συνταξιούχων της Αττικής που θα λάβει χώρα...

  Απεβίωσε συνταξιούχος Βολιώτης αστυνομικός

  Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο συνταξιούχος αστυνομικός Αθανάσιος Γεωργούλας. Η κηδεία του θα...

  “Εφυγε” αιφνίδια 73χρονος απόστρατος αστυνομικός

  Ακόμη δεν μπορούν να πιστέψουν πως έφυγε από τη ζωή ένας 73χρονος – ενώ...