Το υλικό είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας πατώντας δεξιά στην ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Από σήμερα όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο των τευχών της Εφημερίδας μας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  που εκδίδει η Π.Ο.Α.Σ.Α. και έχει την δική της Ιστορία .
Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία  της Π.Ο.Α.Σ.Α.  που αφορά στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαδικτυακή προβολή (1000) και πλέον σελίδων και 151 μέχρι και σήμερα εκδοθέντων φύλλων της Εφημερίδας ΦΩΝΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  της Π.Ο.Α.Σ.Α. .
Μέσα απο τα φύλλα της θα δείτε ιστορικά στοιχεία του Συνδικαλιστικού Αγώνα των Αποστράτων της Ελληνικής Χωροφυλακής ,της Ελληνικής Αστυνομίας αργότερα μετά την ενοποίηση των δύο Σωμάτων Ασφαλείας καθώς και την γέννηση νέων Συνδέσμων – Ενώσεων Αποστράτων  την δραστηριότητα αυτών και μέσα απο αυτούς την γέννηση της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. με την σημερινή της μετεξέλιξη ως Π.Ο.Α.Σ.Α.

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Α.Σ.Α. σας εύχεται καλή μελέτη