Κύριε πρόεδρε,

Σχετικά με τα αναφερόμενα στον ημερήσιο τύπο και τα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας  και με σκοπό την έγκυρη ενημέρωση των μελών σας, σας αποστέλλουμε ενημερωτικό έγγραφο με τα θέματα που μας απασχολούν, πέραν αυτών που σας έχουμε στείλει και αναφέρονται στο παρόν έγγραφο μαζί με έντυπα – αιτήσεις υποδείγματα τα οποία θα δώσετε στα μέλη σας αφού ο κάθε ενδιαφερόμενος μελετήσει τα αναλυτικά μισθοδοτικά του σημειώματα ( Γ.Λ.Κ. – ΕΤΕΑΕΠ και Μ.Τ.Π.Υ.)

Ο Γ.Γ.
ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΩΤΗΣ Οδυσσεύς
Αντιστράτηγος ε.α.

1647 – διεκδίκηση αναδρομικών ποσών – Έντυπα

1647 – διεκδίκηση αναδρομικών ποσών

 

Έντυπα Διατίθενται από το Γραφείο μας