ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Εάν έφυγες με αίτηση αποστρατείας και δεν είχες συμπληρώσει 35 συντάξιμα έτη και ήσουν κάτω των 55 ετών.


Αγαπητοί συνάδελφοι, για όσους από εμάς κατά την αποστρατεία μας δεν είχαμε συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας και μας γίνεται παρακράτηση κατά 40% πέραν του ποσού των 1.000 ευρώ και τώρα έχουμε συμπληρώσει τα 55, πρέπει άμεσα να στείλουμε την παρακάτω αίτηση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συστημένη μαζί με την φωτοτυπία της ταυτότητας μας για να μας γίνει άρση της παρακράτησης.


#sidebar-wrapper, #midsidebar-wrapper, .gapad2, .blog-pager, .post-header-line-1, .post-footer { display:none !important;} #main-wrapper { width:98%!important;} .post { width:98%!important; }