Γνωρίζεται ότι, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας εξασφάλισε για το προσωπικό του Σώματος 250 δωρεάν συμμετοχές για τον 36ο κλασικό

Μαραθώνιο της Αθήνας 2018, ως Hellenic Police Running Team.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω των τοπικών Διευθύνσεων Αστυνομίας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στην ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επισημαίνεται ότι όσοι συμμετέχουν με την Hellenic Police Running Team,

θα φέρουν μπλούζα με το σήμα της Ελληνικής Αστυνομίας καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδρομής, η οποία θα χορηγηθεί δωρεάν.

 

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.