ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ: ΑΡΣΗ “ΞΕΠΑΓΩΜΑ” ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ-ΧΡΟΝΟΕΠΙΔΟΜ…: Σε συνέχεια της από 10-03-2013   Ανακοίνωσης του Συνδέσμου μας,ενημερώνουμε τους ε.α. συναδέλφους μας, οι οποίοι εμπίπτουν στην ανωτέρ…