Οι ευρωπαίοι θα έχουν σύντομα στη διάθεσή τους περισσότερες επιλογές όσον αφορά την αποταμίευσή τους με σκοπό τον σχηματισμό ενός κεφαλαίου κατά τη συνταξιοδότησή τους, σύμφωνα με τον σχεδιασμό νέων μέτρων της Κομισιόν για τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας συνταξιοδοτικών προϊόντων

 

Η σημερινή πρόταση της Κομισιόν θα παράσχει στους παρόχους συνταξιοδοτικών υπηρεσιών τα μέσα για την προσφορά ενός απλού και καινοτόμου πανευρωπαϊκού ατομικού συνταξιοδοτικού προϊόντος (PEPP). Το νέο αυτό είδος εκούσιας ατομικής σύνταξης έχει ως στόχο να προσφέρει στους αποταμιευτές περισσότερες επιλογές όταν αποταμιεύουν για την εξασφάλιση των γηρατειών τους και να τους παράσχει περισσότερο ανταγωνιστικά προϊόντα.

Τα PEPP θα έχουν τα ίδια βασικά χαρακτηριστικά οπουδήποτε πωλούνται στην ΕΕ και μπορούν να προσφέρονται από ευρύ φάσμα παρόχων, όπως ασφαλιστικές εταιρείες, τράπεζες, ταμεία επαγγελματικής συνταξιοδότησης, επιχειρήσεις επενδύσεων και διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων. Θα συμπληρώνουν τις υφιστάμενες κρατικές, επαγγελματικές και εθνικές ατομικές συντάξεις, αλλά δεν θα αντικαταστήσουν ούτε θα εναρμονίσουν τα εθνικά καθεστώτα ατομικής συνταξιοδότησης.

Η Επιτροπή συνιστά επίσης σήμερα όπως τα κράτη μέλη επιφυλάσσουν την ίδια φορολογική μεταχείριση στο προϊόν αυτό με εκείνη που ισχύει για παρόμοια υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το PEPP ξεκινά με τις πλέον ευνοϊκές συνθήκες. Τα νέα προϊόντα θα ενισχύσουν επίσης, σε τελική ανάλυση, το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μια Ένωση Κεφαλαιαγορών, βοηθώντας να διοχετεύονται οι αποταμιεύσεις σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην ΕΕ.

Ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις, αρμόδιος για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Το Πανευρωπαϊκό Ατομικό Συνταξιοδοτικό Προϊόν αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών. Έχει τεράστιες δυνατότητες, καθώς θα προσφέρει στους αποταμιευτές σε ολόκληρη την ΕΕ περισσότερες επιλογές για τον σχηματισμό ενός συνταξιοδοτικού χρηματικού αποθέματος. Αυτό θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό, επιτρέποντας σε περισσότερους παρόχους να προσφέρουν το προϊόν αυτό εκτός των εθνικών αγορών τους. Θα λειτουργήσει σαν ένα σήμα ποιότητας και έχω την πεποίθηση ότι το PEPP θα ευνοήσει επίσης τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές.»

Ο αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Η σημερινή πρόταση αποτελεί ένα ακόμα παράδειγμα για τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν από την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Επιτροπής για την Ένωση Κεφαλαιαγορών και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ. Τα πανευρωπαϊκά ατομικά συνταξιοδοτικά προϊόντα θα συμβάλουν στην προαγωγή του ανταγωνισμού μεταξύ των παρόχων συνταξιοδοτικών υπηρεσιών, προσφέροντας στους καταναλωτές περισσότερες επιλογές στην τοποθέτηση των αποταμιεύσεών τους. Η ολοκλήρωση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών αποτελεί επίσης σημαντικό στοιχείο του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη. Εκφράζω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι η παρούσα πρόταση θα συμβάλει επίσης στη διοχέτευση αποταμιεύσεων σε μακροπρόθεσμες επενδύσεις, βοηθώντας με τον τρόπο αυτό την επίτευξη των στόχων του Επενδυτικού Σχεδίου για την αναβάθμιση των υποδομών, την τόνωση της ανάπτυξης και τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας.»

Κύρια οφέλη

Επί του παρόντος, η ευρωπαϊκή αγορά ατομικών συντάξεων είναι κατακερματισμένη και άνιση. Η προσφορά είναι συγκεντρωμένη σε λίγα κράτη μέλη, ενώ σε ορισμένα άλλα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Αυτή η διαφοροποίηση από πλευράς προσφοράς συνδέεται με ένα μωσαϊκό κανόνων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, που εμποδίζει την ανάπτυξη μιας μεγάλης και ανταγωνιστικής αγοράς ατομικών συντάξεων σε επίπεδο ΕΕ. Το PEPP θα επιτρέψει στους καταναλωτές να συμπληρώνουν εκουσίως τις αποταμιεύσεις τους ενόψει της συνταξιοδότησής τους και να τυγχάνουν παράλληλα ισχυρής προστασίας ως καταναλωτές:

Οι αποταμιευτές στο πλαίσιο προϊόντων PEPP θα έχουν περισσότερες δυνατότητες επιλογής από ευρύ φάσμα παρόχων PEPP και θα επωφελούνται από τον μεγαλύτερο ανταγωνισμό.

Οι καταναλωτές θα επωφελούνται από αυστηρές απαιτήσεις παροχής πληροφοριών και αυστηρούς κανόνες διανομής, επίσης μέσω του διαδικτύου. Οι πάροχοι θα πρέπει να λαμβάνουν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) για την παροχή PEPP.

Τα PEPP θα παρέχουν στους αποταμιευτές υψηλό επίπεδο προστασίας ως καταναλωτές στο πλαίσιο μιας απλής εξ ορισμού επενδυτικής επιλογής.

Οι αποταμιευτές θα έχουν το δικαίωμα να αλλάζουν πάροχο κάθε πέντε έτη –τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό– με ανώτατο όριο κόστους.

Τα PEPP θα μπορούν να μεταφέρονται μεταξύ κρατών μελών, δηλαδή οι αποταμιευτές PEPP θα είναι σε θέση να συνεχίσουν να εισφέρουν στο(α) PEPP τους όταν μετακινούνται σε άλλο κράτος μέλος.

Το κανονιστικό πλαίσιο που προτείνει η Επιτροπή σήμερα θα δημιουργήσει ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα παρόχων που πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στην αγορά ατομικών συντάξεων:

Οι πάροχοι θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν PEPP σε διάφορα κράτη μέλη, να συγκεντρώνουν περιουσιακά στοιχεία αποτελεσματικότερα και να επιτυγχάνουν οικονομίες κλίμακας.

Οι πάροχοι PEPP θα είναι σε θέση να προσεγγίζουν καταναλωτές σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω ηλεκτρονικών διαύλων διανομής.

Οι πάροχοι PEPP και οι αποταμιευτές θα διαθέτουν διάφορες επιλογές καταβολής στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

Οι πάροχοι PEPP θα επωφεληθούν από ένα διαβατήριο ΕΕ προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή διανομή.

Η πρόταση κανονισμού PEPP συνοδεύεται από σύσταση της Επιτροπής σχετικά με τη φορολογική μεταχείριση των ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του PEPP. Η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χορηγήσουν στα PEPP την ίδια φορολογική μεταχείριση με εκείνη που εφαρμόζεται επί του παρόντος σε παρεμφερή υφιστάμενα εθνικά προϊόντα, ακόμη και αν το ΡΕΡΡ δεν ανταποκρίνεται πλήρως στα εθνικά κριτήρια για τις φορολογικές ελαφρύνσεις. Τα κράτη μέλη καλούνται επίσης να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές σχετικά με την φορολόγηση των υφιστάμενων ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων τους, οι οποίες αναμένεται να ευνοήσουν τη σύγκλιση των φορολογικών καθεστώτων.

Το PEPP είναι ένα από τα κύρια μέτρα που εξαγγέλθηκαν τον περασμένο μήνα στην ενδιάμεση επανεξέταση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, ήτοι του εγχειρήματος της Επιτροπής για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς κεφαλαίων στην ΕΕ. Το PEPP υποστηρίζει τον στόχο της Ένωσης Κεφαλαιαγορών, που είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την απελευθέρωση χρηματοδοτικών πόρων, ώστε να μπορεί να υπάρξει ροή από τους αποταμιευτές της Ευρώπης προς τις επιχειρήσεις της Ευρώπης.

Επί του παρόντος, μόνο το 27 % των Ευρωπαίων ηλικίας μεταξύ 25 και 59 ετών έχουν συνάψει συμβόλαιο για κάποιο συνταξιοδοτικό προϊόν. Το PEPP θα συμβάλει στην αξιοποίηση αυτού του μεγάλου δυναμικού και στην τόνωση των επενδύσεων στην οικονομία μας.

Η σημερινή πρόταση κανονισμού βασίζεται σε σχεδόν 600 συνεισφορές στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής, του Οκτωβρίου 2016, σχετικά με τις ατομικές συντάξεις. Πολλοί από εκείνους που συμμετείχαν στη διαβούλευση δήλωσαν ότι η τρέχουσα προσφορά ατομικών συνταξιοδοτικών προϊόντων στην ΕΕ ήταν ανεπαρκής. Λήφθηκαν επίσης υπόψη οι δύο εκθέσεις της ΕΑΑΕΣ του 2014 και του 2016, καθώς και μια μελέτη από εξωτερικό συνεργάτη.

Η πρόταση για το PEPP θα εξεταστεί πλέον από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Από τη στιγμή που θα εγκριθεί, ο κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

πηγή