Ν.4931 ΦΕΚΑ 94 της 13-5-2022 Γιατρός για όλους, ισότιμη και ποιοτική πρόσβαση στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις. Ιδιαίτερα να προσέξετε τις σχετικές διατάξεις στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Γενικές Αρχές πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 35 έως 40 που αφορούν την εισαγωγή του θεσμού του Προσωπικού Ιατρού
Επίσης ενδιαφέρον είναι το  άρθρο  59 Ν 4931 ΦΕΚΑ /94 13-5-2022

Μεταφορά του ασθενή κατά την διαδικασία της ακούσιας νοσηλείας στο οποίο : Μετά από το άρθρο 96 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123), περί της διαδικασίας εισαγωγής για ακούσια νοσηλεία, προστίθεται άρθρο 96Α
Επίσης στο  άρθρο 62 Πρακτικές μεταστροφής .

Πατήστε εδώ  να διαβάσετε το ΦΕΚ