Την επιβολή επιπλέον φόρων, από 4,2% έως και 35%, στα «αναδρομικά» της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλψης, που καταβλήθηκαν στο τέλος Νοεμβρίου 2017 σε περισσότερους από 1.000.000 συνταξιούχους, επειδή θεωρήθηκαν ως ποσά παρανόμως παρακρατηθέντα από τις συντάξεις τους κατά την περίοδο από την 1η-1-2012 έως τις 30-6-2016, προαναγγέλλει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφασή της που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το βράδυ της Τρίτης 13 Μαρτίου.

Η επιπλέον φορολόγηση των ποσών αυτών θα γίνει κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλουν οι συνταξιούχοι την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2018 για να δηλώσουν τα εισοδήματα του 2017.

Στις φετινές δηλώσεις

Σύμφωνα με απόφαση που υπέγραψε ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και δημοσιεύθηκε προχθές στο ΦΕΚ, τα ποσά της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης που επιστράφηκαν σε 1.000.000 συνταξιούχους μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου 2017 ως παρανόμως παρακρατηθέντα κατά την περίοδο από 1η-1-2012 έως 30-6-2016 θα συμπεριληφθούν στο σύνολό τους στις φετινές φορολογικές δηλώσεις των συνταξιούχων που τα εισέπραξαν! Θα θεωρηθούν, δηλαδή, στο σύνολό τους, ως φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2017 και θα φορολογηθούν αθροιστικάμαζί με τα ποσά των κύριων και επικουρικών συντάξεων που έλαβαν το 2017 οι δικαιούχοι.

Η φορολόγησή τους θα είναι διπλή, καθώς θα γίνει με βάση την κλίμακα φορολογίας των εισοδημάτων από συντάξεις και στη συνέχεια με βάση την κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Για τον σκοπό αυτό, τα συγκεκριμένα ποσά θα συμπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ στα συνολικά φορολογητέα ποσά κύριων συντάξεων που θα προσυμπληρωθούν στους κωδικούς 303-304 του πίνακα 4Α των ηλεκτρονικών εντύπων Ε1 των φορολογικών δηλώσεων, τις οποίες θα κληθούν να υποβάλουν οι συνταξιούχοι.

Συνέπεια της εξέλιξης αυτής θα είναι οι περίπου 1.000.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εισέπραξαν τα αναδρομικά αυτά μαζί με τις συντάξεις του Δεκεμβρίου του 2017, να φορολογηθούν επιπλέον για τα ποσά αυτά με «σωρευτικούς» συντελεστές φόρων κλιμακούμενους από 4,2% έως και 35%! Κι αυτό θα συμβεί διότι, κατά την εκκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων, τα εν λόγω αναδρομικά, επειδή θα θεωρηθούν εισοδήματα του έτους 2017 από συντάξεις, θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές 22% έως 45% της κλίμακας φόρου που ισχύει για τις συντάξεις. Στη συνέχεια, από τους φόρους εισοδήματος που θα αναλογούν στα ποσά αυτά, με βάση την κλίμακα φορολογίας των συντάξεων, θα αφαιρεθούν οι φόροι εισοδήματος που ήδη παρακρατήθηκαν με συντελεστή 20%, κατά την καταβολή τους, οπότε τα επιπλέον πληρωτέα ποσά φόρου εισοδήματος θα κυμαίνονται από 2% έως και 25%.

Περαιτέρω δε, στα ποσά αυτά θα επιβληθεί και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως και 10%, οπότε η τελική επιπλέον επιβάρυνσή τους θα φθάσει στα επίπεδα του 4,2% έως 35%.

Η απόφαση

Η πρόσθετη επιβάρυνση των αναδρομικών 1.000.000 συνταξιούχων με φόρους 4,2% έως 35% προαναγγέλλεται, ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν ΠΟΛ. 1045/2018 απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή η οποία δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 881 Β’/13-03-2018) και φέρει τον τίτλο: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2017».

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 6 της συγκεκριμένης απόφασης του κ. Πιτσιλή ορίζεται συγκεκριμένα ότι: «Ποσά που παρακρατήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012 έως 30.6.2016 και τα οποία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 4501/2017 επεστράφησαν άτοκα στους δικαιούχους με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου 2017, αποστέλλονται μαζί με την κύρια σύνταξη στον κωδικό 23 του αρχείου εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις».

 

Αυτό σημαίνει, με απλά λόγια, ότι στις βεβαιώσεις αποδοχών των συνταξιούχων οι οποίες θα υποβληθούν ηλεκτρονικά από τα ασφαλιστικά ταμεία στο σύστημα ΤΑXISNET, τα ποσά των συγκεκριμένων αναδρομικών θα συμπεριληφθούν στα φορολογητέα ποσά των κύριων συντάξεων.

Στη συνέχεια, με βάση τις υποβληθείσες αυτές βεβαιώσεις, οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα συμπεριλάβουν τα αναδρομικά αυτά στα ποσά που θα προσυμπληρώσουν στους κωδικούς 303-304 των εντύπων Ε1 των φορολογικών δηλώσεων των συνταξιούχων, ώστε να φορολογηθούν αθροιστικά μαζί με τα ποσά των κύριων και των επικουρικών συντάξεων.

Ο σωστός… δρόμος

Κανονικά τα επιστραφέντα ποσά της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης θα έπρεπε να φορολογούνταν στα έτη στα οποία οι δικαιούχοι θα έπρεπε να τα είχαν εισπράξει.

Θα έπρεπε, δηλαδή, οι 1.000.000 συνταξιούχοι να καλούνταν να δηλώσουν τα ποσά αυτά τμηματικά ως εισοδήματα από συντάξεις των ετών 2012-2016, τα οποία τους δόθηκαν αναδρομικά. Αυτό θα έπρεπε να γίνει με την πρόσκληση των συνταξιούχων-δικαιούχων να υποβάλουν διορθωτικές τροποποιητικές δηλώσεις για τα αντίστοιχα έτη.

Με τον τρόπο αυτό οι φόροι που θα καλούνταν να πληρώσουν για τα ποσά αυτά θα ήταν πολύ λιγότεροι, καθώς στα φορολογητέα εισοδήματα από συντάξεις των ετών εκείνων θα προσθέτονταν πολύ μικρότερα ποσά προς φορολόγηση, ενώ ταυτόχρονα οι κλίμακες με τις οποίες θα υπολογίζονταν οι φόροι εισοδήματος και η ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα έτη εκείνα θα ήταν πιο ευνοϊκές από αυτές που θα εφαρμοστούν φέτος για τα εισοδήματα του 2017.

 

(Ε.Τ. 15/03/2017 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗΣ – gpalaitsakis@e-typos.com)

 

πηγη: staratalogia