Ενημέρωση από την Ομοσπονδία των Συνδέσμων – Ενώσεων και των μελών μας που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν 4611/2019 , ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Π.Ο.Α.Α.Σ.Α. , σας κοινοποιούμαι , σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο την σχετική εγκύκλιο , στην οποία παρέχονται οδηγίες προς τους υπηρεσιακούς παράγοντες για την έκδοση των συντάξεων ή  τροποποίηση αυτών , σύμφωνα  με τον ανωτέρω Νόμο .

Πηγή: Π.Ο.Α.Α.Σ.Α.

Εγκύκλιος

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΡΘ. 19 Ν_4611