ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης να φέρει στη διάρκεια του καλοκαιριού προς ψήφιση το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών <> συνήλθε εκτάκτως σήμερα το βράδυ το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και αφού συζήτησε την πρόταση της Κυβέρνησης για την ένταξη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. , με το εκβιαστικό δίλημμα ή στο Ε.Τ.Ε.Α. ή σε ιδιωτική ομαδική Ασφάλιση ( Επαγγελματικό Ταμείο ) , σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3029/2002 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 41/2003 Ε.Ε. αποφάσισε και εξέδωσε το παρακάτω  

ΨΗΦΙΣΜΑ


1.      Δεν δεχόμαστε την προτεινόμενη λύση και την ένταξη του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. στο Ε.Τ.Ε.Α. .
2.      Δεν δεχόμαστε την μετατροπή του σε ιδιωτική Ομαδική Ασφάλιση ( Επαγγελματικό Ταμείο ) .
3.      Εμμένουμε στην άποψη ότι το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. πρέπει να παραμείνει με την σημερινή νομική μορφή , υπό την εποπτεία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη , σύμφωνα με τις ισχύουσες πρόσφατες , του έτους 2013 , διατάξεις .
4.      Αναδεικνύουμε το γεγονός ότι το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. είναι αυτόνομος και βιώσιμος φορέας επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας των στελεχών και των αποστράτων των Σωμάτων Ασφαλείας .
5.      Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει άμεσα την διάταξη του άρθρου 221 καθώς τυχόν ψήφισή της αφενός θα μειώσει περαιτέρω τα εισοδήματά μας , αφετέρου θα αποτελέσει ευθεία παραβίαση των πρόσφατων αποφάσεων του Σ.τ.Ε. που μας δικαιώνουν και θέτουν όρια μη περαιτέρω μειώσεων βάσει των αρχών της αναλογικότητας , της ισότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας .
Εφ’ όσον η Κυβέρνηση δεν σεβαστεί τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις και έλθει σε αντίθεση με αυτές , η Ομοσπονδία μας κατόπιν γνωμοδοτήσεως των Νομικών μας Συμβούλων θα προβεί , στο έσχατο μέσο ,  που είναι η προσφυγή στην Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη .
Ειδικότερα θα προσβάλλει με αίτηση Ακυρώσεως τη συγκεκριμένη διάταξη για λόγους καθ’ υποτροπήν αντισυνταγματικής Νομοθέτησης  .
Αθήνα 4η Αυγούστου 2014
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
 Ο                                                            Ο
 Γενικός Γραμματέας                                  Πρόεδρος

#sidebar-wrapper, #midsidebar-wrapper, .gapad2, .blog-pager, .post-header-line-1, .post-footer { display:none !important;} #main-wrapper { width:98%!important;} .post { width:98%!important; }