Σε μέρες δύσκολης οικονομικής κατάστασης η Π.Ο.Α.Σ.Α. προσπαθεί ούτως ώστε τα μέλη της να τύχουν οποιασδήποτε ευνοϊκής αντιμετώπισης σε θέματα άμεσης χρήσης.

Με τα ανωτέρω δεδομένα ήλθε σε επαφή με την εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος «ΚΕΝ» η οποία προσφέρει για τα μέλη μας έκπτωση στη κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος.
Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον Β’ Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. ΒΟΡΓΙΑ Κωνσταντίνο ο οποίος χειρίζεται το θέμα ( τηλ. 6940520477).
Παράλληλα γνωρίζουμε στους κ.κ. Προέδρους των πρωτοβάθμιων σωματείων ότι μπορούν να απευθυνθούν και μόνοι τους στην ανωτέρω εταιρεία ( υπεύθυνος κ. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ τηλ. 6944332505).