“ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ” και “Έληξαν οι εποχές του… μάλιστα υπουργέ!” οι τίτλοι της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ για τη Συγκέντρωση μας

     Στην 1η σελίδα της εφημερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ο τίτλος για τη συγκέντρωση μας είναι
“ΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ”
Στη 2η σελίδα ο “Ζ” σχολιάζει…
     Στην 5η σελίδα βρίσκεται το κύριο άρθρο της εφημερίδας με επτά φωτογραφίες και τίτλο 
“Έληξαν οι εποχές του… μάλιστα υπουργέ!”