Για να δείτε το σύνολο του φόρου του ΕΝΦΙΑ, αλλά και την ανάλυση αυτού, πρέπει να μεταβείτε στην “Εφαρμογή Περιουσιολογίου Ε9”,“Είσοδος”,“Επιθυμώ να υποβάλλω Ε9 για τον Α.Φ.Μ.μου”, όπου εμφανίζεται η συνημμένη κατωτέρω εικόνα. 

Κάνοντας κλικ στο ΚΟΚΚΙΝΟ περιθώριο της εικόνας βλέπετε την ανάλυση, ενώ στο ΜΠΛΕ το σύνολο του φόρου,καθώς και τις δόσεις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ο/η σύζυγος μας έχει …………..
ξεχωριστό ΕΝΦΙΑ και φόρο. 

Μεταβαίνετε εκεί,κάνοντας κλικ στο ΠΡΑΣΙΝΟ περιθώριο της εικόνας και στη συνέχεια κλικ στον Α.Φ.Μ. του/της συζύγου. 
Οι υπόλοιπες κινήσεις όπως ανωτέρω.
 

#sidebar-wrapper, #midsidebar-wrapper, .gapad2, .blog-pager, .post-header-line-1, .post-footer { display:none !important;} #main-wrapper { width:98%!important;} .post { width:98%!important; }