Αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια η απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, για τον διορισμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ).

Το ΔΣ του ΜΤΣ αποτελείται από τους:

1. Ταξίαρχο ε.α. Δημήτριο Χατσίκα, ως προέδρο, ο οποίος με την παρούσα απόφαση διορίζεται και ως πρόεδρος του ΔΣ του ΝΙΜΤΣ.

2. Υποστράτηγο Αστέριο Σαμαρά, ως αντιπρόεδρο.

3. Ταξίαρχο Ευθύμιο Γιαννακάκη, ως τακτικό μέλος.

4. Υποστράτηγο Αθανάσιο Καδόγλου, ως τακτικό μέλος.

5. Συνταγματάρχη Αθανάσιο Γαλαζούλα, ως τακτικό μέλος.

6. Ταξίαρχο (ΕΛ.ΑΣ.) Κωνσταντίνο Πλατιά, εκπρόσωπο των μετόχων της ΕΛ.ΑΣ., ως τακτικό μέλος.

7. Υποστράτηγο ε.α. (ΕΛ.ΑΣ.) Δημήτριο Μπέττα, εκπρόσωπο των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ. (πρώην Χωροφυλακής), ως τακτικό μέλος.

8. Υποστράτηγο ε.α. Ιωάννη Δεβούρο, εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΑΑΣ (Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού), ως τακτικό μέλος.

9. Μόνιμο υπάλληλο με βαθμό Α’ Κλάδου ΠΕ/Δημοσιονομικών Θεόδωρο Δημητρίου, προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης, της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών, ως τακτικό μέλος.

Η θητεία των ανωτέρω είναι τριετής και αρχίζει από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ