Λειτουργία των Παιδικών Εξοχών της Ελληνικής Αστυνομίας στον Άγιο Ανδρέα – Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνα Αττικής, κατά τη θερινή περίοδο έτους 2022, – «Παιδική κατασκήνωση χωρίς τη συνοδεία γονέων”
         Με σχετική Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ., κατόπιν και  ομοίας του Δ.Σ. του Ιδρύματος
Μέριμνας και Αριστείας Ελληνικής Αστυνομίας, αποφασίσθηκε η λειτουργία, κατά την ερχόμενη θερινή περίοδο, των Παιδικών Εξοχών Ελληνικής Αστυνομίας. Επισημαίνεται ότι, για το σχεδιασμό που ακολουθεί, λήφθηκε υπόψη η πορεία της επιδημιολογικής κρίσης και η λειτουργία της Κατασκήνωσης θα πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον αυτό αποφασισθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα ορισθούν για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού covid-19.
Για το λόγο αυτό γίνεται ένας καταρχήν σχεδιασμός λειτουργίας και για τις ειδικότερες συνθήκες λειτουργίας θα ακολουθήσει νέο έγγραφο της Υπηρεσία μας, αν απαιτηθεί, μετά την έκδοση των προαναφερόμενων αποφάσεων, των αρμόδιων Υπουργείων αναφορικά με τη λειτουργία των Κατασκηνώσεων.
Επιπλέον, τονίζεται ότι οι αρχικά προγραμματισμένες περίοδοι θα παραμείνουν αμετάβλητες και θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα οι δικαιούχοι των αντίστοιχων περιόδων.
Υπογεγραμμένο ακριβές αντίγραφο

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α-3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ 2022 3
ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ ΚΗΔΕΜΩΝΑ (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α4
ΑΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ ΚΗΔΕΜΟΝΑ
ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ